Αρχείο Υπηρεσίες - Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης
Επιστροφή στην αρχική σελίδα
arrow
Οργανόγραμμα
 • Δήμαρχος
 • Αυτ. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου
 • Αυτ. Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
 • Αυτ. Τμήμα Προγραμματισμού & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 • Αυτ. Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας
 • Αυτ. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
 • Αυτ. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
 • Αυτ. Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας
 • Αυτ. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
 • Γενικός Γραμματέας
 • Αυτ. Γραφείο Ειδ. Συμβούλων και Συνεργατών
 • Αυτ. Γραφείο Διοικ. Βοήθειας & Γραμμής Δημότη
 • Αυτ. Γραφείο Εθελοντισμού & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
 • Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ)
  • ΚΕΠ Αργυρούπολης
  • ΚΕΠ Ελληνικού
 • Διεύθυνση Διοίκησης
  • Τμήμα Οργάνωσης Ανασχεδιασμού Διαδικασιών & Διοικητικής Καινοτομίας
  • Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Τμήμα Δημοτολογίου & Ληξιαρχείου
  • Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας, Αρχείου και Επιμελητείας
 • Διεύθυνση Οικονομικών
  • Τμήμα Εξόδων & Προϋπολογισμού
  • Τμήμα Εσόδων
  • Τμήμα Προκηρύξεων, Δημοπρασιών και Αποθηκών
  • Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας
 • Διεύθυνση Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας
  • Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας
  • Τμήμα Επένδυσης Ελληνικού και Ιδιωτικής Οικονομίας
  • Τμήμα Κοιμητηρίων
   • Γραφείο Εργαζομένων Κοιμητηρίου
   • Γραφείο Ιερέων
 • Διεύθυνση Κοινωνικής Συνοχής
  • Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων
   • Δημοτική Ιματιοθήκη
   • Κοινωνικό Παντοπωλείο
   • Κέντρο Κοινότητας
  • Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
   • Κοινωνικό Φαρμακείο
  • Τμήμα Προσχολικής Αγωγής
   • 1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός
   • 2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός
   • 3ος Βρεφονηπιακός Σταθμός
   • 4ος Βρεφονηπιακός Σταθμός
   • 5ος Παιδικός Σταθμός
   • 6ος Βρεφονηπιακός Σταθμός
   • 7ος Βρεφικός Σταθμός
   • 9ος Παιδικός Σταθμός
  • Τμήμα Γ' Ηλικίας - Κ.Α.Π.Η
   • Α΄ ΚΑΠΗ
   • Β΄ΚΑΠΗ
   • Γ΄ ΚΑΠΗ
   • Δ΄ ΚΑΠΗ
   • Βοήθεια στο Σπίτι
 • Διεύθυνση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού
  • Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης
  • Τμήμα Πολιτισμού
   • Στέκι Πολιτισμού
  • Τμήμα Νεολαίας και Αθλητισμού
  • Δημοτικό Ωδείο
  • Δημοτική Βιβλιοθήκη
  • Πολ. Κέντρο “Μίκης Θεοδωράκης”
 • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
  • Τμήμα Μελετών και Έργων
  • Τμήμα Εξοικονόμησης Ενέργειας, Η/Μ Εφαρμογών και Δικτύων
  • Τμήμα Βιώσιμης Κινητικότητας
 • Διεύθυνση Αστικού Περιβάλλοντος & Υποδομών
  • Τμήμα Κατασκευών και Συντήρησης Υποδομών
  • Τμήμα Ανάπτυξης & Συντήρησης Πρασίνου
  • Τμήμα Μελετών & Διοικητικής Υποστήριξης
 • Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων
  • Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών
  • Τμήμα Σάρωσης, Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων
  • Τμήμα Διαχείρισης, Συντήρησης Στόλου Οχημάτων και Δημ. Συγκοινωνίας
 • Διεύθυνση Υπηρεσιών Δόμησης
  • Τμήμα Έκδοσης Αδειών
  • Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών
  • Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών
  • Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Διεύθυνσης