Επιστροφή στην αρχική σελίδα
arrow
Αντιδήμαρχοι
Καλιντέρης Γεώργιος Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 2132018700 gkalinteris@yahoo.gr
Καλύβας Αθανάσιος Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας 2132018700 kalyvas.thanasis@gmail.com
Κρητικός Βασίλης Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας 2132018700 kritikosbasilis@gmail.com
Νικοθόδης Ευάγγελος Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Εθελοντισμού 2131600141 vnikothodis@yahoo.com
Παπαγεωργίου Δημήτριος Αντιδήμαρχος Κοιμητηρίων 2132018700 D-papageorgiou@hotmail.com
Στελλάκη Ειρήνη Αντιδήμαρχος Ζωοφιλίας και Ισότητας των Φύλων 2132018700 stell.eir@gmail.com
Στέφας Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και ΚΕΠ 2132018731 stefask@gmail.com
Χαραλαμπόπουλος Δημήτριος Αντιδήμαρχος Νεολαίας και Τεχνολογίας / Smart Cities 2132018700 charalampopoulos.di@gmail.com