Εντεταλμένοι Σύμβουλοι
Γεώργιος Σαραφίδης Εντεταλμένος Σύμβουλος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας 2132018700 sarafidis.insurances@gmail.com
Ευφραιμίδης Ματθαίος Εντεταλμένος Σύμβουλος για την Τεχνική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Παιδικών Σταθμών 2132018700 manthosefremidis@gmail.com
Θεοδώρου Κυριακή Εντεταλμένη Σύμβουλος Συντονισμού Αντιδημαρχειών και Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών 2132018700
Ιασωνίδης Φώτιος Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτισμού 2132018700
Καλύβας Αθανάσιος Εντεταλμένος Σύμβουλος Δημοτικής Αστυνομίας 2132018700
Λαμπρινού Χαρίκλεια Εντεταλμένη Χωρική Σύμβουλος των περιοχών Αγία Παρασκευή, Ελαιώνα και Κάτω Ελληνικού 2132018700 haralambrinou@yahoo.gr
Μηνόπουλος Κωνσταντίνος Εντεταλμένος Σύμβουλος Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής 2132018700 13minok@gmail.com
Τζιάλλας Μιχαήλ Εντεταλμένος Σύμβουλος – Συντονιστής των τομέων του Δήμου που αφορούν σε θέματα Διοίκησης, ΚΕΠ, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικού Τομέα 2132018700
Χαύτης Θεόδωρος Εντεταλμένος Σύμβουλος Δημοτικής Συγκοινωνίας 2132018700