Αρμοδιότητες

  • Διαχειρίζεται το στόλο των οχημάτων του Δήμου (απορριμµατοφόρα, διάφορα αυτοκινούμενα μηχανήματα, φορτηγά και επιβατηγά οχήματα) µεριμνώντας για τη στελἐχωσή τους, την ασφόλισή τους και τον εφοδιασμό µε όλα τα σχετικά µε την κίνηση έγγραφα.
  • Παρακολουθεί και εποπτεύει την κίνηση των οχημάτων του Δήμου, την κατανάλωση καυσίμων και την ανάγκη περιοδικής προληπτικής τους συντήρησης.
  • Διερευνά τις συνθήκες τυχόν ατυχημάτων και μεριμνά για την αποκατάσταση βλαβών και αποτελεσμάτων ατοχημάτων.
  • Σχεδιάζει και εφαρμόζει τα προγράµµατα προληπτικής συντήρησης των κάθε είδους οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.
  • Μεριμνά για την αποκατάσταση κἀθε είδους βλαβών και την επισκευή των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.
  • Τηρεί την φυσική αποθήκη ανταλλακτικών και λοιπών υλικών που είναι αναγκαία για τη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.
  • Συγκεντρὠνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των οχημάτων του Δήμου και διαμορφώνει και παρακολουθεἰ σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.
  • Φροντίζει για τη διαδικασία του κρατικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και διεκπεραιώνει τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για Θέση σε κυκλοφορία, άρση της άδειας κυκλοφορίας και απόσυρσης από τον ΟΔΔΥ.
  • Επιµελείται του εξοπλισμού των οχημάτων µε πυροσβεστήρες, φαρμακεία και λοιπο εξοπλισμό που προβλέπει ο ΚΟΚ.

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Αμπουλέρης Στέφανος Προϊστάμενος Tμήματος Τμήματος 2132026053
Γκιντσίδη Αναστασία Γραφείο Κίνησης 2132026054
Γραφείο Δημοτικής Συγκοινωνίας Γραμματεία 2132026033 dimotikisiginonia@gmail.com