Αρμοδιότητες

  • Μεριμνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών για την προσχολικἡ εκπαίδευση και για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαἰδευσης.
  • Σχεδιάζει και μεριμνά για την εφαρμµογἡ πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την ύποστήριξη των μαθητών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαϊδευσης, αλλά και για τη γενικἡ παιδεία των κατοίκων.
  • Μεριμνά για το σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού, σύμφωνα µε την κείμενη νοµοθεσία.
  • Μελετά και εισηγείται για τη ρὐθμιση ζητημάτων εὐὑρυθµης λειτουργίας της προσχολικής εκπαίδευσης και των σχολείων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαϊδευωσης.
  • Τηρεί το µητρώο νέων και συνεργάζεται µε το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων για την ανάλυση πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων.
  • Μεριμνά για την οργάνωση και εραρµογἡ προγραμμάτων που απευθύνονται στους νέους και συμμετέχει στους σχεδιασμούς και τα προγράµµατα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.

Αρμόδια Δ/νση Εκπαίδευσης Δ’ Αθήνας για Πρωτοβάθμια

Αρμόδια Δ/νση Εκπαίδευσης Δ’ Αθήνας για Δευτεροβάθμια

Χρήσιμα Αρχεία

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Δεσύπρη Δέσποινα Προϊστάμενος Tμήματος Τμήματος 2132018782 tmimapaideias@elliniko-argyroupoli.gr
Γκότσης Γιάννης 2131600133 paideia.gotsis@0210.syzefxis.gov.gr
Λαζαρίδου Αναστασία 2131600135 paideia_lazaridou@elliniko-argyroupoli.gr
Σταματογιάννη Σταυρούλα 2131600134 paideia.stamatogianni@0210.syzefxis.gov.gr
Γκίκας Κωνσταντίνος 2131600138 paideia.gkikas@elliniko-argyroupoli.gr
Μάνη Μαρία 2131600131 maria.mani@elliniko-argyroupoli.gr
Πασσαλή Μαρία Μαθητεία 2131600137 paideia.passali@elliniko-argyroupoli.gr
Γραμματεία Τμ. Παιδείας Γραμματεία 2132018781