Αρμοδιότητες

Αρμοδιότητες Η/Μ εγκαταστάσεων

Το τµήµα είναι αρμόδιο για:

 • Την επέκταση και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού τῶν οδών και γενικἁ των ὑπαιθρίων χώρων του Δήμου καιτου φωτισμού για την ανάδειξη των δημοτικών κτιρἰων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της περιοχής, καθώς και μελέτες και επιβλέψεις έργων συντήρησης ηλεκτροφωτισμού.
 • Τη βελτίωση και ανανέωση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού καιτων κάθε είδους Η/Μ εγκαταστάσεων των Δήμου.
 • Για τα ανωτέρω ἐργα οι αρμοδιότητες του Τµήµατος εἶναι ανάλογες µε εκείνες του Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών.

Αρμοδιότητες σε θέµατα εγκαταστάσεων και αδειών μεταφορών

 • Ρυθµίζει κάθε Θέμα το οποίο αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση ανελκυστήρων, καθώς και στη χορήγηση των σχετκών τεχνικών επαγγελματικών αδειών, σύμφωνα µε τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.
 • Χορηγεί τις ἁδειες εγκατάστασης και τις άδειες λειτουργίας φωτοβόλων σωλήνων, φωτεινών επιγραφών και ηλεκτροκίνητων ανυψώτικών μηχανημάτων και έλεγχει τη λειτουργία τους.
 • Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας στεγνοκαθαριστηρἰων, πλυντηρἰων ρούχων, σιδηρωτηρἰων ροὐχῶν και ταπητοκαθαριστηρίων.
 • Μεριμνά για την αδειοδότηση επιχειρήσεων και επαγγελμάτων στον τοµέα των μεταφορών. Στο πλαίσιο αυτό :
  • Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών και εμπορευμάτων.
  • Χορηγεί, ανανεώνει, ανακαλεί και αφαιρεί τις αδειες εκγωμναστών, καθώς και Ἱδρυσης και λειτουργίας σχολών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.
  • Εκδίδει τις «δεις ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων, και διενεργεί επιθεωρήσεις και ηλεκτρολογικούς ελέγχους.
  • Χορηγεί εξουσιοδοτήσεις σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για διάθεση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερἰῶν [ΚΕΚ], και παρακολουθεί και ελέγχει τα Κέντρα Ελέγχου Καυσαερἰων.
  • Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για τοποθέτηση συστηµάτων περιορισμού ταχυτήτων.
 • Θεωρεί τις Κάρτες Επιθεώρησης και Επισκευών των ενοικιαζόμενων οχημάτων

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Ακερμάνογλου Θεόδωρος Προϊστάμενος Tμήματος Τμήματος 2132018787 hm@elliniko-argyroupoli.gr