Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Γκιώκας Κοσμάς Προϊστάμενος Tμήματος Τμήματος 2132019200 d.argiroypoleos@kep.gov.gr