Αρμοδιότητες

Αρμοδιότητες Ἰμήµματος Προστασίας της Γ᾽ Ηλικίας Αρμοδιότητες Μέριμνας Ηλικιωμένων ἃ Ιατρικἠς Φροντίδας

 • Παρέχει συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη τῶν ηλικιωμένων κατοἰκων του Δήμου.
 • Διοργανώνει εκδηλώσεις και δραστηριότητες ψυχαγωγικού χαρακτήρα για τους ηλικιωμένους,
 • Διευκολύνει τους ηλικιωμένους στην επαφἠ τους µε τις Δημόσιες Υπηρεσίες ή άλλους φορείς  προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες τους π.κ συνταξιοδότησης, ασφἀλισης κ.α.
 • φροντίζει για την παροχή υπηρεσιών σε ηλικιωμένους πολίτες µε μειωμένη δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης. Η βοήθεια στο σπίτι, συνίσταται σε αντιμετώπιση βοηθητικών εργασιών, αγορές τροφίμων, πληρωμές λογαριασμών κ.λ.π. σε περιπτώσεις που τα ὀτομα αυτἀ στερούνται οικογενειακού περιβάλλοντος και παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες.
 • Έχει την ευθύνη της καθαριότητας και του ευπρεπισμού όλων τῶν χώρων του Κ.Α.Π.Η.

Σχετικά µετην παροχή ιατρικών ή νοσηλευτικών υπηρεσιών:

 • Παρέχει συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη τῶν ηλικιωμένων κατοἰκων του Δήμου.
 • Παρέχει ιατρικές και νοσηλευτικἐς υπηρεσίες στα µέλη.
 • Έχει την ευθύνη της υγειονομικής παρακολούθησης και περίθαλψης των µελών.
 • Μεριμνά για Θέματα πρόληψης ασθενειών, αγωγής υγείας, φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας Κ.λ.Π. για τα µέλη.
 • Εξετάζει τα µέλη και προβαίνει σε συστάσεις για φαρμακευτική αγωγή,  παρακλινικές εξετάσεις η παραπομπή σε άλλες ειδικότητες. Σε εἰδικές περιπτώσεις οί ιατρικές/νοσηλευτικἐς υπηρεσίες παρέχονται και στα σπίτια των µελών.
 • Οργανώνει δράσεις προληπτικούὐ χαρακτήρα και εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των ηλικιωμένων για Θέματα υγείας που τους απασχολούν [π.χ οστεοπόρωση, αρτηριακἠ πίεση, πρόληψη του καρκίνουτου προστάτη ἡ γυναικολογικώὠν καρκίνων κ.α.)

Αρμοδιότητες Προγραμμάτων Κατ Οίκον Βοήθειας

 • Φροντζει για την οργάνώση και λειτουργία της υπηρεσίας Βοήθεια στο Σπίτι, µε την αξιολόγηση τῶν αιτημάτων προς εξυπηρέτηση, παρέχει ψυχοκοινωνικἠἡ υποστήριξη, ενηµέρωση, Φροντίζει για την διεκπεραίωση Υραφειοκρατικώὠν ζητημάτων µε αποδέκτες άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα υγείας, μόνιμα ή παροδικά που επηρεάζουν την ικανότητα αυτοεξυπηρέτησης τους. Ἐχει την ευθύνη για τον συντονισμό και την εὑρυθμη λειτουργία της παροχής κατ΄οίκον βοήθειας, όπως επίσης και την εωθύνη για συνεργασία µε ἄλλους αρμόδιους Φορείς.
 • Παρέχει πρωτοβάθμια υγειονομικἡ φροντίδα, συνοδεία σε ιατρικἀ ραντεβού και νοσηλευτικἁ Ιδρύματα, συνεργάζεται µε τους θεράποντες ιατρούς τῶν εξυπηρετούµενων και μεριμνά για την συνταγογράφηση και προμήθεια των φαρμάκων, συμβάλλει στην ατοµική υγιενή ή σε κατακεκλιµένα ὀτομα, παρέχει ενεσοθεραπεία, εκπαἰδευση στην χρήση ιατρικὠν σκευασμάτων και φαρμάκων { πκινσουλινοθεραπείἰα] και φροντίδα κατακλίσεων.
 • Έχει την ευθύνη για την φροντίδα και καθαριότητα του χώρου ὁπου ζει ο εξυπηρετούµενος, ώστε να εξασφαλἰζονται αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίώσης. Βοηθάει στην ατομική υγιεινή σε µη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα. Επίσης μεριμνά για την παρασκευἠ φαγητού, φροντίζει για πληρωμή λογαριασμών και ἀλλων υποχρεώσεων του εξυπηρετούµενου εκτός σπιτιού, ὁπως την αγορά και προμήθεια τροφίμων και ἀλλων απαραϊτητων εἰδών.

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Βαρβάρα Βασιλική Προϊστάμενος Tμήματος Τμήματος 2109614324, 2132026025 kapi@elliniko-argyroupoli.gr