Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Συνοχής αποτελείται από δομές και προγράμματα τα οποία απευθύνονται σε όλους τους κατοίκους του Δήμου ανταποκρινόμενη με διακριτικότητα στα αιτήματα των πολιτών διασφαλίζοντας το απόρρητο. Διασυνδέει φορείς και υπηρεσίες εντός και εκτός του Δήμου.

Σκοπός

Η Διεύθυνση παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής και υγείας με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Όρομα

Φροντίζουμε τον πολίτη με:

 • Αξιοπρέπεια
 • Αλληλεγγύη
 • Συνέπεια
 • Εχεμύθεια

Αξίες

Οι αξίες που διέπουν την Υπηρεσία είναι οι κατευθυντήριες αρχές που βοηθούν στην επίτευξη του οράματος και την εκπλήρωση της αποστολής της και είναι:

 • Σεβασμός στους εξυπηρετούμενους και τους συνεργάτες μας
 • Αποδοχή της διαφορετικότητας
 • Αφοσίωση στο έργο μας
 • Επαγγελματισμός στην παροχή υπηρεσιών με εχεμύθεια
 • Ακεραιότητα βασιζόμενη στο ήθος
 • Καινοτομία με την καλλιέργεια περιβάλλοντος δημιουργικότητας και
 • Συνεργασία  για την ανάπτυξη δικτύων εντός και εκτός κοινότητας

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Συνοχής αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα

 • Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων (Κοινωνική Υπηρεσία)
 • Τμήμα Πρόληψης & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας
 • Τμήμα Τρίτης Ηλικίας
 • Τμήμα Προσχολικής Αγωγής