Επιστροφή στην αρχική σελίδα
arrow
Αποφάσεις
03/2023 WE ENERGY- EUNICE TRADING AE
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΟΡΑΩΡ7-ΧΜ9 29/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 1201 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση επιχορήγησης στο Αθλητικό Σωματείο Α.Ο.Ν.Α.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΝΣ9ΩΡ7-ΕΒ8 26/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 35370 Αρ. Αποφ.: 152 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΔΑ: ΨΦ19ΩΡ7-ΜΛΗ 26/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 35358 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ “ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ”
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΘΩΑΩΡ7-ΔΧΘ 26/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 35340 Αρ. Αποφ.: 154 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΑΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ3ΦΣΩΡ7-2Θ3 26/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 35141 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΑΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 94Λ7ΩΡ7-6ΓΔ 26/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 35146 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΝΕΥ ΑΞΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΡΡΡΩΡ7-ΕΧΗ 26/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 35315 Αρ. Αποφ.: 161 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΑΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 69ΒΑΩΡ7-ΜΩΩ 26/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 35142 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΑΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΤΛ7ΩΡ7-7ΤΡ 26/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 35144 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΝΟΔΩΡ7-ΩΧΙ 26/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 35150 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
«ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ34ΡΩΡ7-5ΨΗ 26/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 35259 Αρ. Αποφ.: 157 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
1 2 3 2.066