Επιστροφή στην αρχική σελίδα
arrow
Διαδικασίες & Δικαιολογητικά

Υποβολή Αιτήματος

Οι πολίτες μπορούν να καταθέσουν τη σχετική αίτηση καθημερινά 9.00-14.00 στο τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων (Κοινωνική Υπηρεσία) του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης, η οποία στεγάζεται επί της οδού Αλεξιουπόλεως 27 στην Αργυρούπολη (1ος όροφος) καθώς και με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης με την ταυτόχρονη επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: aitimata@elliniko-argyroupoli.gr.

Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά

Κατεβάστε το αρχείο στα Συννημένα Έγγραφα

Συνημμένα έγγραφα

Αρμόδια Υπηρεσία

 • Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων

Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας είναι κάτοικοι του Δήμου και κατά προτεραιότητα, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος “Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα” καθώς και άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργοι/ες, παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, μετανάστες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο και γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Υποβολή Αιτήματος

Οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους με την χρήση κωδικών taxisnet την διεύθυνση: https://keaprogram.gr

Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά

Κατεβάστε το αρχείο στα Συννημένα Έγγραφα

Συνημμένα έγγραφα

Υποβολή Αιτήματος

Οι πολίτες που επιθυμούν να εξεταστούν από επιτροπή ΚΕΠΑ για πιστοποίηση αναπηρίας (για πρώτη φορά) μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην Εθνική Πύλη Αναπηρίας με κωδικούς taxis net στην διεύθυνση: https://ekepa.epan.gov.gr/

Διαβάστε επίσης τα "Προνιακά Επιδόματα μέσω Εθνικής Πύλης Αναπηρίας" στην ίδια κατηγορία.

Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά

Κατεβάστε το αρχείο στα Συννημένα Έγγραφα

Συνημμένα έγγραφα

Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά

Κατεβάστε το αρχείο στα Συννημένα Έγγραφα

Συνημμένα έγγραφα

Υποβολή Αιτήματος

Οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους με την χρήση κωδικών taxisnet την διεύθυνση: https://www.epidomagennisis.gr/

Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά

Κατεβάστε το αρχείο στα Συννημένα Έγγραφα

Συνημμένα έγγραφα

Υποβολή Αιτήματος

Οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους με την χρήση κωδικών taxisnet την διεύθυνση: https://www.epidomastegasis.gr/

Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά

Κατεβάστε το αρχείο στα Συννημένα Έγγραφα

Συνημμένα έγγραφα

Υποβολή Αιτήματος

Οι πολίτες μπορούν να καταθέσουν τη σχετική αίτηση, από Τρίτη 01/11/22 έως Τετάρτη 30/11/22, 9.00-14.00 καθημερινά στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης, η οποία στεγάζεται επί της οδού Αλεξιουπόλεως 27 στην Αργυρούπολη (1ος όροφος) καθώς και με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης με την ταυτόχρονη επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: aitimata@elliniko-argyroupoli.gr. Αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές.

Τηλέφωνα για πληροφορίες: 213 2026098/210 9925607 Κοινωνικό Παντοπωλείο & 213 2026090/210 9961973 Κοινωνική Υπηρεσία

Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά

Κατεβάστε το αρχείο στα Συννημένα Έγγραφα

Συνημμένα έγγραφα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4961/2022 (Α΄146), όλες οι αιτήσεις για πιστοποίηση αναπηρίας και ειδικότερα:

 1. Νέες - αρχικές αιτήσεις
 2. Αιτήσεις παράτασης
 3. Αιτήσεις αναθεώρησης
 4. Αιτήσεις επιδείνωσης

Θα υποβάλλονται, πριν την υποβολή της αίτησης στον ΟΠΕΚΑ, μέσω του Συστήματος Πιστοποίησης Αναπηρίας της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας (Gov.gr) προς τα ΚΕΠΑ, του e-ΕΦΚΑ από τα οποία και θα εκδίδεται Γνωμάτευση Αναπηρίας (Γ.Α.), σύμφωνα με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας και βάσει αυτής, Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.).

Πιο συγκεκριμένα, ο πολίτης επιθυμεί να υποβάλλει αίτηση ακολουθεί κατά περίπτωση, τα εξής βήματα.

Αρχική Αξιολόγηση

Υποβάλλεται είτε σε περίπτωση που ο πολίτης αξιολογείται για ΠΡΩΤΗ φορά, είτε σε περίπτωση που έχει λήξει η προηγούμενη Γ.Α.Π.Α.

 1. Υποβάλλει πρώτα αίτηση μέσω του συνδέσμου ekepa.epan.gov.gr με την χρήση κωδικών taxisnet ή μέσω των Κέντρων Κοινότητας, των ΚΕΠ καθώς και των γραμματειών του ΚΕΠΑ.
 2. Απευθύνεται στους γιατρούς της επιλογής του προκειμένου να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά ο ιατρικός εισηγητικός φάκελος μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.
 3. Προγραμματίζεται συνεδρίαση της υγειονομικής επιτροπής των ΚΕΠΑ, όπου ο αιτών αξιολογείται.
 4. Μετά την παραλαβή της γνωμάτευσης του, προσέρχεται στα Κέντρα κοινότητας προκειμένου να υποβάλλει αίτηση για χορήγηση προνοιακής αναπηρικής παροχής στον ΟΠΕΚΑ.
 5. Τα αιτούμενα επιδόματα θα εγκρίνεται ή θα απορρίπτονται βάσει ιατρικών και μόνο προϋποθέσεων αναπηρίας.

Αίτηση Παράτασης

Υποβάλλεται κατά το τελευταίο τετράμηνο ισχύος της Γ.Α.Π.Α

 1. Υποβάλλει πρώτα αίτηση μέσω του συνδέσμου ekepa.epan.gov.gr με την χρήση κωδικών taxisnet ή μέσω των Κέντρων Κοινότητας, των ΚΕΠ καθώς και των γραμματειών του ΚΕΠΑ.
 2. Αμέσως μετά προσέρχεται στα Κέντρα Κοινότητας προκειμένου να υποβληθεί και η αίτηση παράτασης χορήγησης προνοιακής αναπηρικής παροχής στον ΟΠΕΚΑ.
 3. Μετά την υποβολή της αίτησης, ο πολίτης απευθύνεται στους γιατρούς της επιλογής του προκειμένου να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά ο ιατρικός εισηγητικός φάκελος μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.
 4. Προγραμματίζεται συνεδρίαση της υγειονομικής επιτροπής των ΚΕΠΑ, όπου ο αιτών αξιολογείται.
 5. Ο πολίτης παραλαμβάνει την Γ.Α.Π.Α. οπότε και θα εγκρίνονται ή θα απορρίπτονται βάσει ιατρικών προϋποθέσεων αναπηρίας αυτόματα από το σύστημα τα αιτούμενα επιδόματα.

Αίτηση Αναθεώρησης

Υποβάλλεται όποτεδήποτε εντός της ισχύος της Γ.Α.Π.Α και ακολουθείται η διαδικασία ως αίτηση για αρχική χορήγηση.

Αίτηση Επιδείνωσης / Νέας Πάθησης

Υποβάλλεται μετά την πάροδο έξι μηνών απο την έναρξη ισχύος της ισχύουσας Γ.Α.Π.Α. και έως τέσσερις μήνες πριν την λήξη αυτής, εκτός αν έχει προκύψει νοσηλεία κατά το πρώτο εξάμηνο ισχύος της Γ.Α.Π.Α. και ακολουθείται η διαδικασία ως αίτηση για αρχική χορήγηση

Οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του Δήμου μπορούν να ζητήσουν επιπλέον δικαιολογητικά που κρίνουν αναγκαία κατά περίπτωση