Επιστροφή στην αρχική σελίδα
arrow
Αποφάσεις
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) απο την είσπραξη τελών και φόρων ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΠΡΧΩΡ7-ΞΝΧ 06/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 518 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως εισπραχθέντων-(ΠΑΡΑΒΟΛΟ 1590/12-5-2015 ΓΙΑ ΑΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΗΦ8ΩΡ7-49Ι 06/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 530 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ'' ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ -ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΔΒ6ΩΡ7-Δ7Μ 06/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 407 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΙΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΙΑΣΩΝΙΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΨΘΞΩΡ7-6ΕΑ 06/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 436 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω73ΣΩΡ7-ΒΛ0 06/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 528 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ "LOCOMONDO" ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΖΞ2ΩΡ7-ΦΞΘ 06/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 523 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΟΙΝ.ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ -ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΑΠΛΩΡ7-Ρ3Ρ 06/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 527 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΟΙΝ.ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ -ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΤΣΛΩΡ7-Θ5Π 06/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 526 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ "ΜΠΑΛΟΥ ΓΚΑΛΟΥ ΝΤΑΛΟΥ"
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 67ΡΡΩΡ7-ΖΑΧ 06/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 440 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Η υπ.αριθ.82/2018 απόφαση Απευθείας ανάθεση στον οικονομικό φορέα «ΔΙΑΒΑΤΗΣ Α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» της Προμήθειας με τίτλο « ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ» του Δήμου Ελληνικού –Αργυρούπολης.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΧ5ΤΩΡ7-ΕΡΖ 05/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 5943/5-3-2018 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο προμήθειας εντύπων ενημέρωσης των δημοτών , των πολιτιστικών εκδηλώσεων Μαρτίου 2018 στο Δήμο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΚΓΙΩΡ7-ΡΗΣ 05/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 5993 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών μελέτης και απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο προμήθειας πανό για την ενημέρωση δημοτών των πολιτιστικών εκδηλώσεων Μαρτίου του 2018
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΗΟΛΩΡ7-ΝΡΣ 05/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 5994 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2.283 2.284 2.285 2.286 2.287 2.364