Επιστροφή στην αρχική σελίδα
arrow
Αποφάσεις
Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς /ακρωτηριασμένους (Από 1-1-2018 έως 28-2-2018)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΛΔΙΩΡ7-Ν1Δ 05/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 534 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης (Από 1-1-2018 έως 28-2-2018)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΩΑΩΩΡ7-9Τ1 05/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 533 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολική αναιμία, αιμοφιλία, ΑΙDS (Από 1-1-2018 έως 28-2-2018)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 607ΣΩΡ7-ΖΞ6 05/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 532 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας (Από 1-1-2018 έως 28-2-2018)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΝΗΓΩΡ7-ΝΗΨ 05/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 531 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παρακρατούμενος ΤΑΠ 15% για ανακατανομή- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 67ΕΙΩΡ7-4Τ5 05/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 475 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,πλατειών,κοιν/των χώρων και παρ/κής διαδικασίας)-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΒΣ9ΩΡ7-Κ0Α 05/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 474 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) απο την είσπραξη τελών και φόρων- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΨ83ΩΡ7-ΥΒΜ 05/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 473 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ424ΩΡ7-ΥΦΠ 05/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 421 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΗΠΑΚΙ ΜΟΥ ΜΙΚΡΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 67ΩΓΩΡ7-Δ0Ρ 05/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 432 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΟΥ ΠΗΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΒΦ8ΩΡ7-2ΜΩ 05/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 433 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΞΩΤΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Π4ΩΩΡ7-ΣΔ3 05/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 437 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΚΧ4ΩΡ7-Τ0Φ 05/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 435 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2.285 2.286 2.287 2.288 2.289 2.364