Επιστροφή στην αρχική σελίδα
arrow
Αποφάσεις
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤ.ΔΙΑΡΡ/ΣΕΙΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΔΑ: Ψ8Λ4ΩΡ7-ΠΙΥ 24/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 6675/18 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤ.ΔΙΑΡΡ/ΣΕΙΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΔΑ: 6Ι3ΤΩΡ7-ΕΣ0 24/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 8253/18 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤ.ΔΙΑΡΡ/ΣΕΙΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΔΑ: 6ΣΒ4ΩΡ7-Ζ2Θ 24/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 8100/18 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΣΩΤ.ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ Ι4 ΚΑΙ Ι5 ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΠΗ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΔΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΩΜΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΔΑ: 7ΖΥ1ΩΡ7-Γ47 24/07/2018 Αρ. Πρωτ.: ΑΔ.ΔΟΜ 088/18 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Παρακρατούμενος ΤΑΠ 15% για ανακατανομή ΜΑΪΟΣ 2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΡΩ2ΩΡ7-ΩΦ2 24/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 1636 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,πλατειών,κοιν/των χώρων και παρ/κής διαδικασίας) ΜΑΪΟΣ 2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ9Ι7ΩΡ7-Λ1Θ 24/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 1635 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό κτιρίων του Δήμου ΜΑΪΟΣ 2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΕΨ6ΩΡ7-Β19 24/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 1634 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) απο την είσπραξη τελών και φόρων ΜΑΪΟΣ 2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΜΜΛΩΡ7-Α6Ξ 24/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 1633 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παροχή φυσικού αερίου (ΔΗΜΟΣ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΖΑΓΩΡ7-ΦΟΙ 24/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 1632 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια Τ.Π. και Δανείων ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΔΙΜΗΝΟΥ 03/05/18-02/07/18
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΞΨΑΩΡ7-775 24/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 1631 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΡΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΡΔΡΩΡ7-2ΤΣ 23/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018-211-ds ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
“ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ.”
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 61ΜΧΩΡ7-Η3Γ 23/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018-216-ds ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2.202 2.203 2.204 2.205 2.206 2.453