Επιστροφή στην αρχική σελίδα
arrow
Αποφάσεις
ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΕΔΑ ΑΠΟΦ. ΟΕ 63/18 (ΚΑΤΑΒΟΛΗ 10.000,00 ΣΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Γ8ΖΩΡ7-6ΙΗ 29/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 1880 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (3ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ)-
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 72ΩΟΩΡ7-ΧΒΑ 29/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 1879 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνη για το έργο :Επισκευή και συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΔΤΜΩΡ7-3ΑΠ 28/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 20928 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ 250 ΑΑΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΚΘ1ΩΡ7-Ζ7Φ 28/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 20925 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΧΟΙΩΡ7-6ΕΡ 28/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 20929 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΔΑ: ΩΔΘΙΩΡ7-Μ8Ψ 28/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 20883/28-8-2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ¨ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ¨
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 75ΘΚΩΡ7-5ΟΥ 28/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 20842 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΣΚΤΩΡ7-ΩΞΨ 27/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 20836 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση MIΣΘΟΔΟΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6172ΩΡ7-Τ75 24/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 1820 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2.200 2.201 2.202 2.203 2.204 2.474