Επιστροφή στην αρχική σελίδα
arrow
Αποφάσεις
Δικαιούχοι επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας μηνός Μαΐου 2018
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΔΑ: ΨΠ6ΙΩΡ7-ΡΜΔ 29/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 14200 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
7η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Ο3ΥΩΡ7-ΕΗΑ 29/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 171 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΑΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΞ8ΒΩΡ7-ΖΥΟ 29/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 166 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΗ8ΗΩΡ7-Ο6Π 29/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 14156/29-5-2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ (ΔΟΜΕΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΖΕΥΞΙΣ(15/4-14/5/18)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΟ1ΦΩΡ7-ΨΦ9 29/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 1137 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παρακρατούμενος ΤΑΠ 15% για ανακατανομή ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΑΚΖΩΡ7-Φ51 29/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 1135 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) απο την είσπραξη τελών και φόρων ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΡΖ5ΩΡ7-ΠΟ5 29/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 1136 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό κτιρίων του Δήμου ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΧΡ0ΩΡ7-6ΓΙ 29/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 1134 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παρακρατούμενος ΤΑΠ 15% για ανακατανομή ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Φ3ΤΩΡ7-ΝΒΒ 29/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 1130 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΗΧΗΤΙΚΗ - ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΠ7ΟΩΡ7-Η09 29/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 14169 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2.200 2.201 2.202 2.203 2.204 2.377