Επιστροφή στην αρχική σελίδα
arrow
Αποφάσεις
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΩΤ.ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΛΛΟΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΨΕΙΣ, ΕΞΩΤ.ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Α΄ΟΡΟΦΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΔΑ: Ω9ΤΒΩΡ7-79Ξ 11/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 12112/18 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΓΚΡΙΣΗΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤ.ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΕΞ Α΄ΟΡΟΦΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΔΑ: Ω5ΓΩΩΡ7-ΓΚ8 11/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 11535/17 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΠΙ PILOTIS MEΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΩΜΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΩΑ83ΩΡ7-Ρ3Ε 11/01/2018 Αρ. Πρωτ.: ΑΔ.ΔΟΜ 02/18 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Ω2ΗΩΡ7-Π5Ψ 11/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 324 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα (Για το διάστημα 11ος - 12ος /2017)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΞΡ1ΩΡ7-130 10/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 9 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επίδομα ομογενών προσφύγων (Για το διάστημα 11ος - 12ος /2017)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 64Π9ΩΡ7-Β92 10/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 10 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επίδομα Τυφλότητας (Για το διάστημα 11ος - 12ος /2017)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΝΚΝΩΡ7-70Δ 10/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 8 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου (Για το διάστημα 11ος - 12ος /2017)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω9Β3ΩΡ7-ΖΞΥ 10/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 7 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών (Για το διάστημα 11ος - 12ος /2017)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΜΕΝΩΡ7-629 10/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 6 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής (Για το διάστημα 11ος - 12ος /2017)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω4ΘΣΩΡ7-ΓΔΛ 10/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 5 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς /ακρωτηριασμένους (Για το διάστημα 11ος - 12ος /2017)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 62ΜΕΩΡ7-ΝΕΥ 10/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 4 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ