Επιστροφή στην αρχική σελίδα
arrow
Αποφάσεις
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΘΠΠΩΡ7-7ΛΒ 17/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 1083 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΙ36ΩΡ7-Τ0Π 17/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 12686 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΡΒ4ΩΡ7-1ΡΟ 17/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 12687 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ STAFF (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Υ8ΝΩΡ7-ΑΕ3 17/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 12679 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απάντηση στις διευκρινήσεις που ζητεί η εταιρεία Interlife και αφορά τον διαγωνισμό “Ασφάλιστρα των μεταφορικών μέσων για 10 μήνες”
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΔΑ: 7Ν6ΝΩΡ7-5ΓΑ 16/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 12515 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση ορισμού επιβλέποντα λειτουργίας & ελέγχου παιδικών χαρών
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΔΑ: 97Ν3ΩΡ7-ΧΕΧ 16/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 12575 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΡΙΟΡΟΦΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΨΒΑΞΩΡ7-ΓΤΟ 16/05/2018 Αρ. Πρωτ.: ΑΔ.ΔΟΜ 049/18 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ Κ.Υ.Ε. ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε." ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "SUCRE" ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΔΑ: ΩΒΔ2ΩΡ7-Φ5Ω 16/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 10 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο για την ενοικίαση παραδοσιακών φορεσιών για την εκδήλωση λήξης των τμημάτων Χορού της δημοτικής Κοινότητας Ελληνικού στο δήμο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΤΤΤΩΡ7-ΒΡΘ 16/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 12526 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απάντηση στις διευκρινήσεις που ζητεί η εταιρεία Interlife και αφορά τον διαγωνισμό “Ασφάλιστρα των μεταφορικών μέσων για 10 μήνες” του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΔΑ: 61ΗΝΩΡ7-Ε3Λ 15/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 12494/15-5-2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2.201 2.202 2.203 2.204 2.205 2.364