Επιστροφή στην αρχική σελίδα
arrow
Πρόεδροι Νομικών Προσώπων
Αφεντάκη Αλεξάνδρα Πρόεδρος Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής 2132018700 alexandra.afentaki@gmail.com
Κατσαγώνης Θωμάς Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 6981190111, 2131600136 tomaskats@gmail.com
Ξηνταβελώνης Πέτρος Πρόεδρος Δ.Σ. Ανέλιξης Α.Ε. mathpx0@gmail.com
Σωτήρης Κύρκος Πρόεδρος Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης (ΟΝΑΔΕΑ) sotirisk13@yahoo.gr