Προέδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Τσαρπαλής Ιωάννης Προέδρος Δημοτικού Συμβουλίου 2312018701 jtsarpalis@gmail.com