Πρόεδρος

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Νικοθόδης Βαγγέλης Πρόεδρος
Κατσαγώνης Θωμάς Αναπληρωτής Πρόεδρος

Εκπρόσωπος Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ Δ/νσης Αθήνας

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Μαρκόπουλος Βασίλης Εκπρόσωπος
Καραμουσουλή Γιώργος Αναπληρωτής Εκπρόσωπος

Εκπρόσωπος Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ  Δ/νσης Αθήνας

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Σταρρά Μαριάνθη Εκπρόσωπος
Γαβαλά Ειρήνη Αναπληρωτής Εκπρόσωπος

Εκπρόσωπος ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Πανάς Παναγιώτης Εκπρόσωπος
Σταρρά Μαριάνθη Αναπληρωτής Εκπρόσωπος

Εκπρόσωπος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ο Θουκιδίδης»

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Αγγελονίδη Χριστίνα Εκπρόσωπος
Παυλόπουλος Κώστας Αναπληρωτής Εκπρόσωπος

Εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Τσικαλάκης Μιχάλης Εκπρόσωπος
Αθανασόπουλος Γιώργος Αναπληρωτής Εκπρόσωπος

Εκπρόσωπος Ένωσης Βιοτεχνών, Επαγγελματιών και Εμπόρων Αργυρούπολης

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Κυριαζής Γιάννης Εκπρόσωπος
Κωνσταντόπουλος Χαράλαμπος Αναπληρωτής Εκπρόσωπος

Εκπρόσωπος Συλλόγου Εμπόρων & Επαγγελματιών Ελληνικού-Αργυρούπολης

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Δημητρακοπούλου Μαίρη Εκπρόσωπος
Σούγελας Νίκος Αναπληρωτής Εκπρόσωπος