Πρόεδρος

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Καλιντέρης Γεώργιος Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Τακτικά Μέλη

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Κατσαγώνης Θωμάς Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Λαμπρινού Χαρίκλεια Εντεταλμένη Χωρική Σύμβουλος των περιοχών Αγία Παρασκευή, Ελαιώνα και Κάτω Ελληνικού
Στέφας Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και ΚΕΠ
Κοκκίνης Γεώργιος Μέλος
Κύρκος Σωτήριος Μέλος
Μερκούρης - Μουρατχανίδης Δημήτριος Μέλος