Πρόεδρος

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Κατσαγώνης Θωμάς Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αντιπρόεδρος

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Χρίστου Λάμπρος Αντιπρόεδρος

Τακτικά Μέλη

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Καρποντίνη-Καλατζή Άρτεμις Εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων
Κοπίτας Στέφανος Εκπρόσωπος Μαθητικής Κοινότητας
Σιούτη Βασιλική Διευθύντρια Λυκείου
Σταρρά Μαριάνθη Διευθύντρια Γυμνασίου
Αβεζόγλου Γιώργος Μέλος
Καρποντίνης Αντώνης Μέλος
Κεφαλάς Νίκος Μέλος
Λουζιώτης Ευθύμιος Μέλος
Μπόμπας Παναγιώτης Μέλος
Παπαδόπουλος Χρήστος Μέλος
Τζεμπελίκος Κωνσταντίνος Μέλος
Φίλιππου Σπύρος Μέλος
Ψαροπούλου Στέλλα Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Αφεντάκη Αλεξάνδρα Πρόεδρος Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
Γκούζος Σταύρος Εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων
Παπακυριακόπουλος Δημήτρης Διευθυντής Λυκείου
Σαββάκη Ελένη Διευθύντρια Λυκείου
Τογρίδης Λάζαρος Εντεταλμένος Σύμβουλος Συντήρησης Πόλης
Βάλλας Γιώργος Αναπληρωματικό Μέλος
Γαλανού Σταυρούλα Αναπληρωματικό Μέλος
Γδοντάκης Θεόδωρος Αναπληρωματικό Μέλος
Μηνόπουλος Κώστας Αναπληρωματικό Μέλος
Μιμίδου Ευαγγελία Αναπληρωματικό Μέλος
Περγαντής Φίλιππος Αναπληρωματικό Μέλος
Τριανταφυλλόπουλος Αδάμ Αναπληρωματικό Μέλος