Τιμοκατάλογος

Χρονική Διάρκεια Δημότες Ετεροδημότες
Μήνας 40€ (+5€ Κυριακή)

50€ (+10€ Κυριακή)

Τρίμηνο* 100€ (+15€ Κυριακή) 130€ (+15€ Κυριακή)
Ημερήσιο 5€

7€

15 Παρουσίες** 75€

75€

 10 € ετήσιο κόστος εγγραφής

Παρέχεται Μικτό Πρόγραμμα (Ελεύθερο + Προπονητή ή Ελεύθερο + Aqua) με κόστος +10€ ανά μήνα.

*Τα τρίμηνα είναι (Οκτώβριος/Νοέμβριος/Δεκέμβριος) & (Ιανουάριος/Φεβρουάριος/Μάρτιος) & (Απρίλιος/Μάιος/Ιούνιος)

** Οι 15 παρουσίες θα πρέπει να γίνουν σε χρονικό διάστημα 2 συνεχόμενων μηνών.

Δικαιολογητικά Εγγραφής

  • 1 Φωτογραφία
  • Ιατρική Βεβαίωση Παθολόγου ή Καρδιολόγου
  • Αποδεικτικό Εντοπιότητας (λογαριαμός ΔΕΚΟ) για δημότες – κατοίκους

 

Προγράμματα Ενηλίκων

ΕΙΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Ελεύθερη κολύμβηση Ενηλίκων Δευτέρα – Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

07:05 – 15:30

11:30 – 17:00

11:00 – 14:30

Πρόγραμμα με Προπονητή Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή

Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή

09:30 – 10:15 & 19:30 – 20:15

09:30 – 10:15 & 19.30 – 20.15

Aqua Aerobic ( Απο 17 ετών και άνω ) Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή

10:30 – 11:15

PILAGO (από 17 ετών) Δευτέρα – Τετάρτη – Πέμπτη

20:00 – 20:45

Στρατιωτικές σχολές & ΤΕΦΑΑ Δευτέρα – Παρασκευή

Σάββατο

20:00 – 20:45

13:00 – 13:45

 

Προγράμματα Παιδιών (Από 4 Ετών)

ΕΙΔΟΣ ΧΟΡΟΥ ΩΡΑΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Σωσίβια Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή

16:00-16:30

16:30-17:00

17:00-17:30

17:30-18:00

Τρίτη – Πέμπτη – Σάββατο

16:00-16:30 & 10:00-10:30

16:30-17:00 & 10:30-11:00

17:00-17:30 & 10:30-11:00

17:30-18:00 & 11:00-11:30

Αρχάρια 1 & Αρχάρια 2

προχωρημένα <12

Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή

16:00-16:45

17:00-17:45

18:00-18:45

Τρίτη – Πέμπτη – Σάββατο

16:00-16:45 & 12:00-12:45

17:00-17:45 & 12:00-12:45

18:00-18:45 & 12:00-12:45

Αρχάρια 1  & Αρχάρια 2

προχωρημένα >12

Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή

19:00-19:45

Τρίτη – Πέμπτη – Σάββατο

19:00-19:45

13:00-13:45

Στρατιωτικές σχολές

ΤΕΦΑΑ

Δευτέρα – Παρασκευή

20:00 – 20:45

Σάββατο

 13:00-13:45

 

Water Πόλο Παιδιών 6-12 Ετών

ΕΙΔΟΣ ΧΟΡΟΥ ΩΡΑΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Σωσίβια Δευτέρα – Σάββατο

18:00 – 19:00

Σάββατο

17:00 – 19:00