Τιμοκατάλογος

Χρονική Διάρκεια Δημότες Ετεροδημότες
Ενηλίκων 12€

15€

Παιδιών 10€

12€

 10 € ετήσιο κόστος εγγραφής

 

Δικαιολογητικά Εγγραφής

  • 1 Φωτογραφία
  • Ιατρική Βεβαίωση Παθολόγου ή Καρδιολόγου
  • Αποδεικτικό Εντοπιότητας (λογαριαμός ΔΕΚΟ) για δημότες – κατοίκους

 

Προγράμματα

ΕΙΔΟΣ Δευτ – Τετ – Παρ Τρίτη – Πέμπτη
Ενηλίκων* 19:00- 20:00

20:00-21:00

20:00 – 21:00

Παιδιών 16:00 – 17:30 (Γ΄- ΣΤ΄Δημ.)

17:30-19:00 (Λύκεια -Προετοιμ. Σχολών)

16:15 – 17:15 (Γυμνάσιο)

17:15 – 18:15 (Α΄+ Β΄Δημ.)

18:30 – 20:00 (Λύκεια – Προετοιμ. Σχολών)

*Απώλειας βάρους φυσικής κατάστασης & μυϊκής ενδυνάμωσης