Τιμοκατάλογος

ΔΗΜΟΤΕΣ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ
18€ 20€
 10 € ετήσιο κόστος εγγραφής

 

Δικαιολογητικά Εγγραφής

  • 1 Φωτογραφία
  • Ιατρική Βεβαίωση Παθολόγου ή Καρδιολόγου
  • Αποδεικτικό Εντοπιότητας (λογαριαμός ΔΕΚΟ) για δημότες – κατοίκους

 

Προγράμματα Παιδιών

Ετών ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ
4-5 ετών 16:30 – 17:15 16:15 – 17:15
6-7 ετών 17:15 – 18:00 17:15 – 18:15
8-9 ετών 18:00 – 18:45  18:15 – 19:15
10-12 ετών 18:45 – 19:30 19:15 – 20:30
13 ετών και άνω 19:30 – 20:30 19:15 – 20:30