Τιμοκατάλογος

Δημότες Ετεροδημότες
20€

24€

 10 € ετήσιο κόστος εγγραφής

 

Δικαιολογητικά Εγγραφής

  • 1 Φωτογραφία
  • Ιατρική Βεβαίωση Παθολόγου ή Καρδιολόγου
  • Αποδεικτικό Εντοπιότητας (λογαριαμός ΔΕΚΟ) για δημότες – κατοίκους

 

Γήπεδο Μιλήτου

ΕΙΔΟΣ Δευτ – Τετ – Παρ Τρίτη – Πέμπτη
Αρχάριοι 18:00 – 19:00

19:00 – 20:00

19:00 – 20:30

Ημιπροχωρημένοι 20:00-21:00
Προχωρημένοι 21:00-22:00 20:30-22:00

 

 

Γήπεδο Τριπόλεως

ΕΙΔΟΣ Δευτ – Τετ – Παρ Τρίτη – Πέμπτη Τρί – Πέμ- Παρ
Αρχάριοι 10:30-11:30

20:00 – 21:30

Ημιπροχωρημένοι 18:00 – 19:00
Προχωρημένοι 09:30-10:30

 

 

Γήπεδο Ελ. Βενιζέλου

ΕΙΔΟΣ Δευτ – Τετ – Παρ Τρίτη – Πέμπτη Σάββατο
Αρχάριοι 19:30-20:30 19:00-20:00 12.30-13.30
Ημιπροχωρημένοι 20:00-21:00 13.30-14.30
Προχωρημένοι 20:30-21:30 21:00-22:00 14.30-15.30