Ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης θέτοντας ως προτεραιότητα τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος, οργανώνει με πρόγραμμα και μεθοδικότητα την ορθή διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων, η οποία είναι απαραίτητη και αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση ώστε να εξασφαλιστεί το όραμα μας για ευημερία και υψηλό ποιοτικό επίπεδο διαβίωσης των δημοτών.

Ο Δήμος μας, μέσα από  χρηματοδότηση που διεκδίκησε και έλαβε από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ, προχώρησε στον σχεδιασμό και την υλοποίηση συστήματος Διαλογής στην Πηγή βιοαποβλήτων. Το μεγαλύτερο όφελος από την εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος, είναι η αξιοποίηση των βιοαποβλήτων μέσω της κομποστοποίησης με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, και η σημαντική μείωση του όγκου των σύμμεικτων απορριμμάτων που καταλήγουν σε χώρους ταφής. 

Η εφαρμογή του συστήματος ΔσΠ βιοαποβλήτων ξεκίνησε από τις λαϊκές αγορές του Δήμου, και τον Οκτώβριου του 2022 άρχισε να εφαρμόζεται στα νοικοκυριά. Η δράση ξεκίνησε καλύπτοντας 2 δρόμους (Εθνάρχου Μακαρίου, Χρυσάνθου Τραπεζούντος) και σταδιακά εξαπλώνεται σε διάφορες γειτονιές (οδός Αμαζόνων, Μικράς Ασίας Κυριάκου Ευσταθιάδη κ.λπ.). Σε κάθε περιοχή που εντάσσεται στο πρόγραμμα, πραγματοποιείται η τοποθέτηση καφέ κάδων συλλογής στους δρόμους και η διανομή πόρτα-πόρτα στα νοικοκυριά, μικρών κάδων κουζίνας με οδηγίες χρήσης. Παράλληλα πραγματοποιείται και μία στοχευμένη καμπάνια ενημέρωσης η οποία έχει σαν στόχο να ενημερώσει τους πολίτες για την σωστή χρήση των κάδων, αλλά και γενικότερα για τα οφέλη της κομποστοποίησης των βιοαποβλήτων.

Στο πλαίσιο της καμπάνια, δημιουργήθηκαν:

  • Ειδικά αυτοκόλλητα που τοποθετήθηκαν στους κοινόχρηστους κάδους αλλά και στα καδάκια κουζίνας, και παρέχουν οδηγίες για το τι απόβλητα πετάμε στους καφέ κάδους,
  • Ενημερωτικά φυλλάδια με μήνυμα του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας που καλούν τον κόσμο να συμμετάσχει στο πρόγραμμα,
  • Φυλλάδια με οδηγίες σωστής χρήσης, 
  • Ενημερωτικό βίντεο με την παρουσία του Δημάρχου, 
  • Περίπτερα πληροφόρησης και ενημέρωσης, και λοιπό ενημερωτικό υλικό

Παράλληλα σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν ανοιχτές εκδηλώσεις (ημέρα περιβάλλοντος, living streets, λαϊκές αγορές, μεγάλοι παραγωγοί κ.λπ.), με σκοπό την γενικότερη ενημέρωση των πολιτών για την εφαρμογή του προγράμματος ΔσΠ βιοαποβλήτων, και τα πολλαπλά οφέλη της κομποστοποίησης των βιοαποβλήτων. Στις εκδηλώσεις μοιράστηκε ενημερωτικό υλικό και οδηγίες χρήσης των κάδων, τόσο σε πολίτες όσο και σε μεγάλους παραγωγούς.

Στις περιοχές που εντάσσονται σταδιακά στο σύστημα, οι κάτοικοι ενημερώνονται και πόρτα-πόρτα, όταν λαμβάνουν τους μικρούς κάδους κουζίνας. Έτσι ο Δήμος πετυχαίνει την στοχευμένη ενημέρωση των πολιτών που λαμβάνουν κάδους ώστε να μεγιστοποιηθεί η εκτροπή και ανακύκλωση των βιοαποβλήτων.

Η ομάδα του Δήμου ελέγχει τακτικά την ποιότητα της διαλογής και βελτιστοποιεί συνεχώς το σύστημα διαλογής, ενώ παρέχει συνεχής ενημέρωση στους συμμετέχοντες. Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα είναι εξαιρετικά και ενθαρρύνουν τον Δήμο να διευρύνει συνεχώς το σύστημα σε νέες περιοχές.

Επιπρόσθετα ο Δήμος ξεκίνησε το πρόγραμμα Οικιακής Κομποστοποίησης, όπου μέσα από ανοικτή πρόσκληση στους δημότες, όσοι το επιθυμούν και έχουν κήπο, θα μπορούν να λάβουν δωρεάν οικιακό κομποστοποιητή για την αυλή τους. Συνολικά θα διανεμηθούν 800 οικιακοί κομποστοποιητές.

Στον Δήμο λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο για να παρέχει υποστήριξη στους Δημότες και να εξυπηρετεί όσα νοικοκυριά επιθυμούν εκ των υστέρων να ενταχθούν στην δράση και να λάβουν τον σχετικό εξοπλισμό.