Ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης διαθέτει στον εξοπλισμό του συνεργεία αποκομιδής με  φορτηγά φορτωτικά μηχανήματα  και αρπάγες που φροντίζουν για την έγκαιρη απομάκρυνση τους.

Το αρμόδιο τμήμα για την αποκομιδή των απορριμμάτων είναι το Τμήμα Σάρωσης και ειδικών συνεργείων.

Τηλεφωνικά μπορείτε να ενημερώνετε την υπηρεσία δίνοντας το όνομα, το τηλέφωνο και το ακριβές σημείο που θα αφήσετε τα κλαδιά καθώς επίσης και την ποσότητα αυτών.

Πως μπορώ να πετάξω κλαδιά και προϊόντα πρασίνου;

  • Πάντα προηγείται η ενημέρωση της Υπηρεσίας ή του Γραφείου Εξυπηρέτησης του Δημότη.
  • Ποτέ μην αφήνετε τα κλαδιά στο πεζοδρόμιο ή στον δρόμο με τρόπο που παρεμποδίζει την διέλευση πεζών και οχημάτων.
  • Ποτέ μην αφήνετε τα κλαδιά σε φρεάτια ομβρίων. Υπάρχει κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων.
  • Αφήνετε πάντα τα κλαδιά τακτοποιημένα στο πεζοδρόμιο ή σε θέση στάθμευσης οχήματος επι του δρόμου με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται ανενόχλητη η διέλευση των πεζών και οχημάτων και να ειναι εφικτή η αποκομιδή από τα συνεργεία σάρωσης.
  • Αφήνετε πάντα τα φύλλα σε σκληρές σακούλες ώστε να μην σκορπίζουν

Πως μπορώ να πετάξω τα ογκώδη αντικείμενα

  • Πάντα προηγείται η ενημέρωση της Υπηρεσίας ή του Γραφείου Εξυπηρέτησης του Δημότη.
  • Ποτέ μην αφήνετε τα ογκώδη αντικείμενα ή κλαδιά στο πεζοδρόμιο ή στον δρόμο με τρόπο που παρεμποδίζει την διέλευση πεζών και οχημάτων.
  • Ποτέ μην αφήνετε τα ογκώδη αντικείμενα ή τα κλαδιά σε φρεάτια ομβρίων. Υπάρχει κίνδυνος πλημμυρικών καταστάσεων.
  • Αφήνετε πάντα τα αντικείμενα στο δικό σας πεζοδρόμιο ή σε θέση στάθμευσης οχήματος επι του δρόμου με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται ανενόχλητη η διέλευση των πεζών και οχημάτων και να ειναι εφικτή η αποκομιδή από τα συνεργεία σάρωσης.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα που αφορά την αποκομιδή των απορριμμάτων, μπορείτε να απευθύνεστε στην Γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 15 4 15  ή στην Υπηρεσία Καθαριότητας 213 2026000

Ογκώδη απορρίμματα είναι: έπιπλα ξύλα στρώματα

 

ΔΕΝ μπορώ να πετάξω ΜΠΑΖΑ και Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών, Κατεδαφίσεων και Ανακαινίσεων;

Κατηγορηματικά οι Δήμοι δεν νομιμοποιούνται για την συλλογή τους.

Όπως προβλέπεται στον υπ’ αριθμ. 4685 Νόμο, άρθρο 89, “ρυθμίσεις για την εκτέλεση οικοδομικών
εργασιών” αναφέρει για τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών,  κατεδαφίσεων και ανακαινίσεων, η διαχείριση υποχρεούται να πραγματοποιείται από πιστοποιημένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης που αναζητούνται από τους ιδιοκτήτες των εργασιών που πραγματοποιούνται.

Σύμφωνα με τον κανονισμό καθαριότητα του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης τα απορρίμματα που προέρχονται από οικοδομικές εργασίες (μπάζα, κατεδαφίσεις, κ.λ.π.) μεταφέρονται με ευθύνη του υπεύθυνου εργασιών ή του ιδιοκτήτη σε ειδικούς χώρους μπαζών. Στην περίπτωση που αποδεδειγμένα παραμείνουν επί του πεζοδρομίου για διάστημα μεγαλύτερο δύο (2) ημερών, θεωρούνται ότι καταλαμβάνουν δημοτικό κοινόχρηστο χώρο και στους υπεύθυνους επιβάλλεται η καταβολή σχετικού τέλους, καθώς επίσης και επιβολή προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 38, (Εγκατάλειψη μπαζών – άχρηστων υλικών από κατεδαφίσεις, εκσκαφές, κ.λ.π. ,500 € του παρόντος Κανονισμού, σελ. 30, παρ. 10).

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάρυναν οι εργασίες αυτές τους άλλους Δημότες και θα κατέληγαν παρανόμως για ταφή στο ΧΥΤΑ Φυλής.