Η Ανακύκλωση αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για το δήμο μας. Δεν είναι μια εφήμερη τάση της εποχής, αλλά αντίθετα, υποχρέωση κάθε πολιτισμένης κοινωνίας που συμβάλει έμπρακτα στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης.

Παράλληλα, εντοπίζεται η ανάγκη για την καλλιέργεια μιας κουλτούρας που προάγει την Ανακύκλωση στους πολίτες και όλους τους κοινωνικούς εταίρους αναγνωρίζοντας ότι η Ανακύκλωση πρέπει να μπει στην καθημερινότητά μας και να γίνει Τρόπος Ζωής.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, Ανακύκλωση με καθαρά τεχνικούς όρους είναι η διαδικασία μέσα από την οποία επιτυγχάνεται η εκ νέου χρήση των υλικών και η επαναεισαγωγή τους στον κύκλο παραγωγής.

ΤΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ:

Ο «ΡΥΠΑΙΝΩΝ» ΠΛΗΡΩΝΕΙ

Ο Κανονισμός Καθαριότητας και Διαχείρισης των Κοινόχρηστων Χώρων, ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τόσο του Δήμου όσο και των κατοίκων, σε ό,τι αφορά την Καθαριότητα.

Προβλέπει την επιβολή προστίμων για παραβάσεις, όπως ρίψη απορριμμάτων σε δρόμους και πεζοδρόμια, τα οποία κυμαίνονται από 50 ευρώ έως και 2.000 ευρώ.

Ο Κανονισμός Καθαριότητας και ο πίνακας προστίμων που προβλέπονται βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας (Αρχική Σελίδα) καθώς και στην κεντρική ιστοσελίδα του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης.

Η συμμετοχή κάθε κατοίκου και επαγγελματία στην προσπάθεια για ΚΑΘΑΡΗ ΠΟΛΗ, είναι απαραίτητη.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα, απευθύνεστε στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος.