Καλούμε όλους τους φίλους της τέχνης και του πολιτισμού, να συμμετάσχουν στα πολιτιστικά μας τμήματα, στα οποία διδάσκουν καθηγητές και δάσκαλοι πτυχιούχοι, με πιστοποίηση στο αντικείμενό τους, διακεκριμένοι στον τομέα τους και καταξιωμένοι στους πολιτιστικούς θεσμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Γνωστοποιείται ότι σε περίπτωση αναστολής των δια ζώσης μαθημάτων λόγω σοβαρών και έκτακτων αναγκών και συγκεκριμένα λόγω έξαρσης της πανδημίας του κορωνοϊού, τα μαθήματα θα διενεργούνται με τηλεκπαίδευση και δεν θα γίνει επιστροφή των καταβληθέντων διδάκτρων.

Εγγραφές μπορούν να πραγματοποιηθούν και ηλεκτρονικά στέλνοντας στο e-mail (politismos@elliniko-argyroupoli.gr) την αίτηση εγγραφής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.Επίσης, εγγραφές γίνονται όλη τη διάρκεια του έτους εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, καθημερινά στο τμήμα πολιτισμού ώρες 8.00 – 14.30

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα πολιτιστικά τμήματα του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης

Δικαιολογητικά Εγγραφής για Δημότες

 1. Αίτηση συμπληρωμένη (Πατήστε εδώ για την αίτηση)
 2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο όψεων
 3. Φωτοαντίγραφο εγγράφου από όπου να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι δημότης ή κάτοικος προκειμένου να τύχει της προβλεπόμενης έκπτωσης και συγκεκριμένα γίνονται δεκτά:
 4. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ, στο όνομα του ενδιαφερόμενου ή
 5. Βεβαίωση Δημοτολογίου ή
 6. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας

Σε περίπτωση που Δημότες ή Κάτοικοι τυγχάνουν έκπτωσης σύμφωνα με την Απόφαση 325/2021 της Οικονομικής Επιτροπής, προσκομίζουν τα ανάλογα δικαιολογητικά σε ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ.

 1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (για τα ανήλικα τέκνα ή προστατευόμενα μέλη έως 25 ετών μονογονεϊκής, τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας)
 2. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ και εκκαθαριστικό σημείωμα (για ανέργους με κάρτα ανεργίας σε ισχύ και τα τέκνα αυτών,)
 3. Βεβαίωση απορίας (για άπορους δημότες και τα τέκνα αυτών, που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας).
 4. Απόφαση ΚΕΠΑ (για δημότες που ανήκουν στη κατηγορία ΑμΕΑ)

Δικαιολογητικά Εγγραφής για Ετεροδημότες

 1. Αίτηση συμπληρωμένη
 2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο όψεων

Τιμοκατάλογος

Τμήμα Δημότες Ετεροδημότες
Κανονικό Εκπτωτικό (-10%) Εκπτωτικό (-20%)
Εικαστικά 100€ 90€ 80€ 160€
Φωτογραφία 100€ 90€ 80€ 160€
Χορός 100€ 90€ 80€ 160€
Θέατρο 150€ 135€ 120€ 200€

Εκπτωτικά Τιμολόγια 10%

 • Εγγραφή ενός ενδιαφερόμενου σε περισσότερα από ένα Πολιτιστικά Τμήματα.
 • Εγγραφή μελών της ίδιας οικογενείας Δημοτών/ Κατοίκων (γονείς – ανήλικα τέκνα)

Εκπτωτικά Τιμολόγια 20%

 • Ανήλικα τέκνα μονογονεϊκής, τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας, Δημοτών/Κατοίκων.
 • Άνεργοι με κάρτα ανεργίας* σε ισχύ Δημότες / Κάτοικοι του Δήμου και τα τέκνα αυτών

*Απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή κάρτας ανεργίας σε ισχύ και ατομικό ετήσιο δηλωθέν εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 5.800€ ή οικογενειακό μικρότερο ή ίσο των 12.000€. (κατώφλι κινδύνου φτώχειας έτους 2022 με έτος αναφοράς το 2021, βάσει στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ. ανά άτομο 5.712 ευρώ ετησίως  και 4/μελούς οικογένειας 11.995 ευρώ)

Δωρεάν Συμμετοχή σε Τμήμα

Ανήλικα τέκνα των απόρων δημοτών, που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας δικαιούνται Δωρεάν συμμετοχή σε ένα Πολιτιστικό Τμήμα.

Γενικές Παρατηρήσεις

Οι συμμετέχοντες στα Πολιτιστικά Τμήματα του Δήμου μας θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση των κάτωθι εκπτωτικών προσφορών, όπως αυτές αναφέρονται ακολούθως και στην περίπτωση που κάποιος δικαιούται περισσότερες από μία εκπτωτική προσφορά τότε υποχρεωτικά  θα επιλέγει μία (1), τη πιο συμφέρουσα γι αυτόν, προσκομίζοντας ανά περίπτωση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ελλείψει αυτών των δικαιολογητικών δεν θα παρέχεται καμία έκπτωση.

Η καταβολή των συνδρομών – αντιτίμων για όλα τα προγράμματα και χωρίς καμία εξαίρεση θα γίνεται με δύο τρόπους:

 • Eφάπαξ κατά την εγγραφή είτε,
 • Σε δύο ισόποσες δόσεις (1η δόση με την εγγραφή του ενδιαφερόμενου και η 2η δόση από 1 έως 20  Φεβρουαρίου το αργότερο)

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της συνδρομής θα διακόπτεται η συμμετοχή και παρακολούθηση του προγράμματος από τον ωφελούμενο.

Η καταβολή των συνδρομών-αντιτίμων, θα διενεργείται στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτισμού με POS ή με κατάθεση σε πιστωτικό ίδρυμα και σε λογαριασμό, που θα υποδεικνύεται στον ενδιαφερόμενο από την αρμόδια υπάλληλο της Γραμματείας του Τμήματος Πολιτισμού.

Η εξόφληση με κατάθεση σε τράπεζα – πληρωμή με χρήση web-banking μπορεί να ενέχει έξοδα τραπέζης, τα οποία θα επιβαρύνουν τον εντολέα.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023-2024:

 

Α)                 ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 5ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΑΡΓΥΡ/ΛΗΣ

“ ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ”,  ΟΔΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 5, ΑΡΓ/ΛΗ

 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΣΑΡΑΦΙΔΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

 • ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΤΡΙΤΗ: 17:30 – 19:00

 

 • ΕΦΗΒΙΚΟ ΠΕΜΠΤΗ: ΣΑΒΒΑΤΟ 11:30 – 14:30

 

 • ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ: 20:00- 23:00

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΤΡΙΤΗ: 19:00- 22:00

 

Β)                ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ (ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ)

 

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 3, ΑΡΓΥΡ/ΛΗ

 

 • ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : (κατ’ επιλογή) ΤΡΙΤΗ: 17:30 – 19:00 ή ΣΑΒΒΑΤΟ: 11:00-12:30

 

 • ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: (κατ’ επιλογή) ΤΡΙΤΗ: 19:00 – 22:00 ή ΠΕΜΠΤΗ 17:30 – 20:30

 

Γ)               ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

 

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 3, ΑΡΓΥΡ/ΛΗ

 

 • ΕΦΗΒΩΝ – ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ: 17:00 -19:00

 

Δ)           ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ

 

ΣΤΕΚΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 92-94, ΑΡΓΥΡ/ΛΗ

 

 • ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΤΡΙΤΗ: 20:00 – 21:30 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18:30 – 20:00

 

 • ΕΦΗΒΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20:00 – 21:30

 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ “ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΛΕΝΗ ΓΛΥΚΑΤΖΗ ΑΡΒΕΛΕΡ”, ΟΔΟΣ ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ & ΧΡ. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ

 

 • ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : ΔΕΥΤΕΡΑ: 17:00 – 18:00 ΤΕΤΑΡΤΗ : 15:45 – 16:45

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

 • Οι εγγραφές θα γίνονται καθημερινά στο τμήμα πολιτισμού ώρες 8.00 – 14.30 με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 • Οι αιτήσεις εγγραφής υποχρεωτικά συνοδεύονται από αποδεικτικά έγγραφα για τον ΑΦΜ (εκκαθαριστικο εφοριας), την διεύθυνση κατοικίας (εκκαθαριστικό, απόδειξη π.χ. ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης) , φωτοτυπία Α.Δ.Τ. και ανά περίπτωση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (τριτεκνία, ανεργία, βεβαίωση κοινωνικής υπηρεσίας δήμου για άπορους δημότες)
 • Οι εγγραφές θα γίνονται και ηλεκτρονικά στην Διεύθυνση : politismos@elliniko-argyroupoli.gr με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.