Καλούμε όλους τους φίλους της τέχνης και του πολιτισμού, να συμμετάσχουν στα πολιτιστικά μας τμήματα, στα οποία διδάσκουν καθηγητές και δάσκαλοι πτυχιούχοι, με πιστοποίηση στο αντικείμενό τους, διακεκριμένοι στον τομέα τους και καταξιωμένοι στους πολιτιστικούς θεσμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Γνωστοποιείται ότι σε περίπτωση αναστολής των δια ζώσης μαθημάτων λόγω σοβαρών και έκτακτων αναγκών και συγκεκριμένα λόγω έξαρσης της πανδημίας του κορωνοϊού, τα μαθήματα θα διενεργούνται με τηλεκπαίδευση και δεν θα γίνει επιστροφή των καταβληθέντων διδάκτρων.

Εγγραφές μπορούν να πραγματοποιηθούν και ηλεκτρονικά στέλνοντας στο e-mail (politismos@elliniko-argyroupoli.gr) την αίτηση εγγραφής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Επίσης, εγγραφές γίνονται όλη τη διάρκεια του έτους εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, καθημερινά στο ωράριο λειτουργίας του γραφείου πολιτισμού.

Δικαιολογητικά Εγγραφής για Δημότες

 1. Αίτηση συμπληρωμένη (Πατήστε εδώ για την αίτηση)
 2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο όψεων
 3. Φωτοαντίγραφο εγγράφου από όπου να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι δημότης ή κάτοικος προκειμένου να τύχει της προβλεπόμενης έκπτωσης και συγκεκριμένα γίνονται δεκτά:
 4. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ, στο όνομα του ενδιαφερόμενου ή
 5. Βεβαίωση Δημοτολογίου ή
 6. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας

Σε περίπτωση που Δημότες ή Κάτοικοι τυγχάνουν έκπτωσης σύμφωνα με την Απόφαση 325/2021 της Οικονομικής Επιτροπής, προσκομίζουν τα ανάλογα δικαιολογητικά σε ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ.

 1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (για τα ανήλικα τέκνα ή προστατευόμενα μέλη έως 25 ετών μονογονεϊκής, τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας)
 2. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ και εκκαθαριστικό σημείωμα (για ανέργους με κάρτα ανεργίας σε ισχύ και τα τέκνα αυτών,)
 3. Βεβαίωση απορίας (για άπορους δημότες και τα τέκνα αυτών, που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας).
 4. Απόφαση ΚΕΠΑ (για δημότες που ανήκουν στη κατηγορία ΑμΕΑ)

 

Δικαιολογητικά Εγγραφής για Ετεροδημότες

 1. Αίτηση συμπληρωμένη
 2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο όψεων