Πρόγραμμα 2022 – 2023

ΕΙΔΟΣ ΧΟΡΟΥ ΗΛΙΚΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Μουσικοκινητική 3 – 6 ετών

Δευτέρα – Τετάρτη

17:00 – 18:00

Μπαλέτο 4 ετών Τρίτη – Πέμπτη

17:00 – 18:00

Μπαλέτο 5 – 7 ετών

Τρίτη – Πέμπτη

18:00 – 19:00

Μπαλέτο 8 – 15 ετών

Τρίτη – Πέμπτη

19:00 – 20:00

Μοντέρνος 6 – 9 ετών

Δευτέρα – Τετάρτη

18:00 – 19:00

Μοντέρνος 10 – 12 ετών

Δευτέρα – Τετάρτη

19:00 – 20:00

Σύγχρονος 12 – 18 ετών

Δευτέρα – Τετάρτη

20:00 – 21:00

Funky – Zumba Ενήλικες

Τρίτη – Πέμπτη 

20:00 – 21:00