Πρόγραμμα 2022 – 2023

Τμήμα ΩΡΑΡΙΟ
Παιδικά Τμήματα

Τετάρτη ή Πέμπτη

17:00 – 18:30

Εφήβων & Ενηλίκων Τετάρτη ή Πέμπτη

18:30 – 21:30