Πρόγραμμα 2023 – 2024

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 3, ΑΡΓΥΡ/ΛΗ

Τμήμα ΩΡΑΡΙΟ
Παιδικά Τμήματα

Τρίτη 17:30 – 19:00

ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Σάββατο 11:00 – 12:30

Ενηλίκων Τρίτη 19:00 – 22:00

ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΕΜΠΤΗ 17:30 – 20:30