Πρόγραμμα 2022 – 2023

Τμήμα ΩΡΑΡΙΟ
Παιδικό Τμήμα

Τρίτη

17:30 – 19:00

Εφήβων Τετάρτη

19:00 – 22:30

Ενήλικες Τρίτη

19:00 – 22:30