Πρόγραμμα 2023 – 2024

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 5ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΑΡΓΥΡ/ΛΗΣ “ ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ”,  ΟΔΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 5, ΑΓΥΡ/ΛΗ

ΤΜΗΜΑ Α’: ( ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΣΑΡΑΦΙΔΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ)

Τμήμα ΩΡΑΡΙΟ
Παιδικό Τμήμα

Τρίτη 17:30 – 19:00

Εφήβων Σάββατο 11:30 – 14:30
Ενήλικες ΤΜΗΜΑ Α’: (ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΣΑΡΑΦΙΔΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ) Τετάρτη 20:00 – 23:00

ΤΜΗΜΑ Β’: (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ) Πέμπτη 19:00 – 22:00