Πρόγραμμα 2023 – 2024

Τμήμα ΩΡΑΡΙΟ
Παιδικό Τμήμα

Τρίτη 17:30 – 19:00

ή

Σάββατο 10:00 – 11:30

Εφήβων Τετάρτη 19:00 – 22:30

ή

Σάββατο 11:30 – 13:00

Ενήλικες ΤΜΗΜΑ Α’: ( Α’ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) Τετάρτη 20:00 – 23:00

ΤΜΗΜΑ Β’: (Β΄ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) Πέμπτη 19:00 – 22:00