Πρόγραμμα 2022 – 2023

Τμήμα ΩΡΑΡΙΟ
Εφηβικό Τμήμα

Δευτέρα

16:00 – 18:00

Προχωρημένοι Δευτέρα

18:00 – 21:00

Αρχάριοι

Πέμπτη

18:00 – 21:00

Σκοτεινός θάλαμος

Τρίτη

18:00 – 21:00