Πρόγραμμα 2023 – 2024

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 3, ΑΡΓΥΡ/ΛΗ

Τμήμα ΩΡΑΡΙΟ
Παιδικό Τμήμα

Δευτέρα

17:00 – 19:00

Ενηλίκων Δευτέρα

19:00 – 21:00