Πρόγραμμα 2023 – 2024

Τμήμα ΩΡΑΡΙΟ
Παιδικό Τμήμα

Δευτέρα

17:00 – 19:00

Ενηλίκων Δευτέρα

19:00 – 21:00