Επιστροφή στην αρχική σελίδα
arrow
Διαδικασίες & Δικαιολογητικά

Οδηγίες Αποστολής & Πρωτοκόλλησης Αιτήματος

 • Κατεβάστε και Συμπληρώστε πλήρως την αίτηση που θα βρείτε στα Συνημμένα έγγραφα
 • Μετατρέψετε την αίτηση σε μορφή .pdf αν δεν είναι ήδη (Οδηφίες μετατροπής σε Word Office)
 • Υπογράψτε & Βεβαιώστε την αίτηση ψηφιακά εδώ μέσω gov.gr (Παρέχονται οδηγίες στον σύνδεσμο)
 • Στέιλτε την αίτηση σας στο email protokollo@elliniko-argyroupoli.gr

Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά

Κατεβάστε το αρχείο στα Συννημένα Έγγραφα

Συνημμένα έγγραφα

Αρμόδια Υπηρεσία

 • Τμήμα Επένδυσης Ελληνικού και Ιδιωτικής Οικονομίας

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Κρεντήρα Δήμητρα 2132018710
Σακκάς Νικόλαος 2132018752
Τσακαλίδης Γερβάσιος 2132018737

Οδηγίες Αποστολής & Πρωτοκόλλησης Αιτήματος

 • Κατεβάστε και Συμπληρώστε πλήρως την αίτηση που θα βρείτε στα Συνημμένα έγγραφα
 • Μετατρέψετε την αίτηση σε μορφή .pdf αν δεν είναι ήδη (Οδηφίες μετατροπής σε Word Office)
 • Υπογράψτε & Βεβαιώστε την αίτηση ψηφιακά εδώ μέσω gov.gr (Παρέχονται οδηγίες στον σύνδεσμο)
 • Στέιλτε την αίτηση σας στο email protokollo@elliniko-argyroupoli.gr

Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά

Κατεβάστε το αρχείο στα Συννημένα Έγγραφα

Συνημμένα έγγραφα

Αρμόδια Υπηρεσία

 • Τμήμα Επένδυσης Ελληνικού και Ιδιωτικής Οικονομίας

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Κρεντήρα Δήμητρα 2132018710
Σακκάς Νικόλαος 2132018752
Τσακαλίδης Γερβάσιος 2132018737

Οδηγίες Αποστολής & Πρωτοκόλλησης Αιτήματος

 • Κατεβάστε και Συμπληρώστε πλήρως την αίτηση που θα βρείτε στα Συνημμένα έγγραφα
 • Μετατρέψετε την αίτηση σε μορφή .pdf αν δεν είναι ήδη (Οδηφίες μετατροπής σε Word Office)
 • Υπογράψτε & Βεβαιώστε την αίτηση ψηφιακά εδώ μέσω gov.gr (Παρέχονται οδηγίες στον σύνδεσμο)
 • Στέιλτε την αίτηση σας στο email protokollo@elliniko-argyroupoli.gr

Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά

Κατεβάστε το αρχείο στα Συννημένα Έγγραφα

Συνημμένα έγγραφα

Αρμόδια Υπηρεσία

 • Τμήμα Επένδυσης Ελληνικού και Ιδιωτικής Οικονομίας

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Κρεντήρα Δήμητρα 2132018710
Σακκάς Νικόλαος 2132018752
Τσακαλίδης Γερβάσιος 2132018737

Οδηγίες Αποστολής & Πρωτοκόλλησης Αιτήματος

 • Κατεβάστε και Συμπληρώστε πλήρως την αίτηση που θα βρείτε στα Συνημμένα έγγραφα
 • Μετατρέψετε την αίτηση σε μορφή .pdf αν δεν είναι ήδη (Οδηφίες μετατροπής σε Word Office)
 • Υπογράψτε & Βεβαιώστε την αίτηση ψηφιακά εδώ μέσω gov.gr (Παρέχονται οδηγίες στον σύνδεσμο)
 • Στέιλτε την αίτηση σας στο email protokollo@elliniko-argyroupoli.gr

Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά

Κατεβάστε το αρχείο στα Συννημένα Έγγραφα

Συνημμένα έγγραφα

Αρμόδια Υπηρεσία

 • Τμήμα Επένδυσης Ελληνικού και Ιδιωτικής Οικονομίας

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Κρεντήρα Δήμητρα 2132018710
Σακκάς Νικόλαος 2132018752
Τσακαλίδης Γερβάσιος 2132018737

Οδηγίες Αποστολής & Πρωτοκόλλησης Αιτήματος

 • Κατεβάστε και Συμπληρώστε πλήρως την αίτηση που θα βρείτε στα Συνημμένα έγγραφα
 • Μετατρέψετε την αίτηση σε μορφή .pdf αν δεν είναι ήδη (Οδηφίες μετατροπής σε Word Office)
 • Υπογράψτε & Βεβαιώστε την αίτηση ψηφιακά εδώ μέσω gov.gr (Παρέχονται οδηγίες στον σύνδεσμο)
 • Στέιλτε την αίτηση σας στο email protokollo@elliniko-argyroupoli.gr

Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά

Κατεβάστε το αρχείο στα Συννημένα Έγγραφα

Συνημμένα έγγραφα

Αρμόδια Υπηρεσία

 • Τμήμα Επένδυσης Ελληνικού και Ιδιωτικής Οικονομίας

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Κρεντήρα Δήμητρα 2132018710
Σακκάς Νικόλαος 2132018752
Τσακαλίδης Γερβάσιος 2132018737

Οδηγίες Αποστολής & Πρωτοκόλλησης Αιτήματος

 • Κατεβάστε και Συμπληρώστε πλήρως την αίτηση που θα βρείτε στα Συνημμένα έγγραφα
 • Μετατρέψετε την αίτηση σε μορφή .pdf αν δεν είναι ήδη (Οδηφίες μετατροπής σε Word Office)
 • Υπογράψτε & Βεβαιώστε την αίτηση ψηφιακά εδώ μέσω gov.gr (Παρέχονται οδηγίες στον σύνδεσμο)
 • Στέιλτε την αίτηση σας στο email protokollo@elliniko-argyroupoli.gr

Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά

Κατεβάστε το αρχείο στα Συννημένα Έγγραφα

Συνημμένα έγγραφα

Αρμόδια Υπηρεσία

 • Τμήμα Επένδυσης Ελληνικού και Ιδιωτικής Οικονομίας

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Κρεντήρα Δήμητρα 2132018710
Σακκάς Νικόλαος 2132018752
Τσακαλίδης Γερβάσιος 2132018737

Οδηγίες Αποστολής & Πρωτοκόλλησης Αιτήματος

 • Κατεβάστε και Συμπληρώστε πλήρως την αίτηση που θα βρείτε στα Συνημμένα έγγραφα
 • Μετατρέψετε την αίτηση σε μορφή .pdf αν δεν είναι ήδη (Οδηφίες μετατροπής σε Word Office)
 • Υπογράψτε & Βεβαιώστε την αίτηση ψηφιακά εδώ μέσω gov.gr (Παρέχονται οδηγίες στον σύνδεσμο)
 • Στέιλτε την αίτηση σας στο email protokollo@elliniko-argyroupoli.gr

Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά

Κατεβάστε το αρχείο στα Συννημένα Έγγραφα

Συνημμένα έγγραφα

Αρμόδια Υπηρεσία

 • Τμήμα Επένδυσης Ελληνικού και Ιδιωτικής Οικονομίας

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Κρεντήρα Δήμητρα 2132018710
Σακκάς Νικόλαος 2132018752
Τσακαλίδης Γερβάσιος 2132018737

Οδηγίες Αποστολής & Πρωτοκόλλησης Αιτήματος

 • Κατεβάστε και Συμπληρώστε πλήρως την αίτηση που θα βρείτε στα Συνημμένα έγγραφα
 • Μετατρέψετε την αίτηση σε μορφή .pdf αν δεν είναι ήδη (Οδηφίες μετατροπής σε Word Office)
 • Υπογράψτε & Βεβαιώστε την αίτηση ψηφιακά εδώ μέσω gov.gr (Παρέχονται οδηγίες στον σύνδεσμο)
 • Στέιλτε την αίτηση σας στο email protokollo@elliniko-argyroupoli.gr

Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά

 • (Για αρχική αίτηση) Πλήρες σχέδιο κάτοψης του αιτούμενου χώρου από μηχανικό (εις πενταπλούν), με πλήρη στοιχεία του Κ.Υ.Ε. και πρωτότυπη σφραγίδα του μηχανικού. Σε περίπτωση που το αίτημα αφορά πρόσθετο του αναλογούντος χώρου, θα αποτυπώνεται με αναφορά επί του σχεδίου, ότι πρόκειται για επέκταση του αναλογούντος χώρου και τα αιτούμενα τ.μ.
 • (Για ανανέωση προηγούμενης άδειας) Εφόσον δεν έχει τροποποιηθεί ο αιτούμενος χώρος (τ.μ.) οι όροι και οι προϋποθέσεις με τις οποίες είχε χορηγηθεί η άδεια του προηγούμενου οικονομικού έτους, σχετική υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου στην οποία θα αναφέρονται τα παραπάνω.
 • Δημοτική Ενημερότητα

Διευκρυνίσεις

Οποιαδήποτε Κατάληψη Κοινοχρήστου Χώρου χωρίς τις παραπάνω προϋποθέσεις, θεωρείται ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ.

Για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων, των οποίων η παραχώρησή της έχει επιτραπεί αλλά δεν έχει εξοφληθεί το εν λόγω τέλος, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη το αναλογούν τέλος και ισόποσο πρόστιμο.

Για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων, των οποίων η παραχώρησή της δεν έχει επιτραπεί, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη, πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2132018737.

Συνημμένα έγγραφα

Αρμόδια Υπηρεσία

 • Τμήμα Επένδυσης Ελληνικού και Ιδιωτικής Οικονομίας

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Κρεντήρα Δήμητρα 2132018710
Σακκάς Νικόλαος 2132018752
Τσακαλίδης Γερβάσιος 2132018737

Οδηγίες Αποστολής & Πρωτοκόλλησης Αιτήματος

 • Οι αιτήσεις - Υπεύθυνες Δηλώσεις συμμετοχής σε εμποροπανήγυρη και τα συνημμένα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε προκήρυξη μέσω της πλατφόρμας: https://openmarket.mindev.gov.gr"

Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά

  1. Άδεια χειροτέχνη
  2. Φωτοτυπία ΑΔΤ ή διαβατηρίου (κατά περίπτωση)
  3. Βιβλιάριο υγείας (όπου απαιτείται)
  4. Αποδεικτικό Ειδικής Κατηγορίας Α.Μ.Ε.Α. (αποτελεί η σε ισχύ βεβαίωση ποσοστού αναπηρίας από το Κ.Ε.Π.Α.).
   ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤ. ΟΙΚΟΓ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
  5. Δημοτική Ενημερότητα
   • Βεβαίωση Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου ετήσιας διάρκειας
   • Άδεια πωλητή ή παραγωγού/πωλητή Λαϊκών Αγορών
   • Άδεια πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου (κατά περίπτωση)

Συνημμένα έγγραφα

Αρμόδια Υπηρεσία

 • Τμήμα Επένδυσης Ελληνικού και Ιδιωτικής Οικονομίας

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Κρεντήρα Δήμητρα 2132018710
Σακκάς Νικόλαος 2132018752
Τσακαλίδης Γερβάσιος 2132018737

Οδηγίες Αποστολής & Πρωτοκόλλησης Αιτήματος

 • Κατεβάστε και Συμπληρώστε πλήρως την αίτηση που θα βρείτε στα Συνημμένα έγγραφα
 • Μετατρέψετε την αίτηση σε μορφή .pdf αν δεν είναι ήδη (Οδηφίες μετατροπής σε Word Office)
 • Υπογράψτε & Βεβαιώστε την αίτηση ψηφιακά εδώ μέσω gov.gr (Παρέχονται οδηγίες στον σύνδεσμο)
 • Στέιλτε την αίτηση σας στο email protokollo@elliniko-argyroupoli.gr

Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά

 1. Άδεια έγκρισης τροχαίας
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986

Συνημμένα έγγραφα

Αρμόδια Υπηρεσία

 • Τμήμα Επένδυσης Ελληνικού και Ιδιωτικής Οικονομίας

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Κρεντήρα Δήμητρα 2132018710
Σακκάς Νικόλαος 2132018752
Τσακαλίδης Γερβάσιος 2132018737

Οδηγίες Αποστολής & Πρωτοκόλλησης Αιτήματος

 • Κατεβάστε και Συμπληρώστε πλήρως την αίτηση που θα βρείτε στα Συνημμένα έγγραφα
 • Μετατρέψετε την αίτηση σε μορφή .pdf αν δεν είναι ήδη (Οδηφίες μετατροπής σε Word Office)
 • Υπογράψτε & Βεβαιώστε την αίτηση ψηφιακά εδώ μέσω gov.gr (Παρέχονται οδηγίες στον σύνδεσμο)
 • Στέιλτε την αίτηση σας στο email ydom@elliniko-argyroupoli.gr

Συνημμένα έγγραφα

Αρμόδια Υπηρεσία

 • Διεύθυνση Υπηρεσιών Δόμησης

Οδηγίες Αποστολής & Πρωτοκόλλησης Αιτήματος

 • Κατεβάστε και Συμπληρώστε πλήρως την αίτηση που θα βρείτε στα Συνημμένα έγγραφα
 • Μετατρέψετε την αίτηση σε μορφή .pdf αν δεν είναι ήδη (Οδηφίες μετατροπής σε Word Office)
 • Υπογράψτε & Βεβαιώστε την αίτηση ψηφιακά εδώ μέσω gov.gr (Παρέχονται οδηγίες στον σύνδεσμο)
 • Στέιλτε την αίτηση σας στο email ydom@elliniko-argyroupoli.gr

Συνημμένα έγγραφα

Αρμόδια Υπηρεσία

 • Διεύθυνση Υπηρεσιών Δόμησης

Οδηγίες Αποστολής & Πρωτοκόλλησης Αιτήματος

 • Κατεβάστε και Συμπληρώστε πλήρως την αίτηση που θα βρείτε στα Συνημμένα έγγραφα
 • Μετατρέψετε την αίτηση σε μορφή .pdf αν δεν είναι ήδη (Οδηφίες μετατροπής σε Word Office)
 • Υπογράψτε & Βεβαιώστε την αίτηση ψηφιακά εδώ μέσω gov.gr (Παρέχονται οδηγίες στον σύνδεσμο)
 • Στέιλτε την αίτηση σας στο email ydom@elliniko-argyroupoli.gr

Συνημμένα έγγραφα

Αρμόδια Υπηρεσία

 • Διεύθυνση Υπηρεσιών Δόμησης

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση νέας εγγραφής ή επανεγγραφής την οποία θα πραγματοποιήσετε στον αντίστοιχο σύνδεσμο: polellinargyr.intellisoft.gr
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου 6μήνου).
 3. Πιστοποιητικό υγείας, (κατεβάστε το έντυπο παρακάτω) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον Παιδίατρο, την 1η σελίδα του Βιβλιαρίου Υγείας με τα στοιχεία του παιδιού και οι σελίδες με τα εμβόλια.
 4. Εκκαθαριστικό Σημείωμα εφορίας φορολογικού έτους 2022 για όποιον έχει πραγματοποιήσει την φορολογική του δήλωση ή δήλωση του φορολογικού έτους 2021. Για τους μη υπόχρεους σε υποβολή φορολογικής δήλωσης κρίνεται απαραίτητη, βεβαίωση απαλλαγής από την εφορία.
 5. Αποδεικτικά εργασίας/ανεργίας (και για τους δύο γονείς)
  • Άνεργος Γονέας : Αντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ το οποίο έχει εκδοθεί πριν την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ. Για Γονέα που λαμβάνει επίδομα ανεργίας απαιτείται ανάλογη βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ.
  • Ιδιωτικό Τομέα: Βεβαίωση εργασίας τελευταίου μήνα από τον εργοδότη με καθαρές αποδοχές, ημερομηνία πρόσληψης, ωράριο εργασίας και ειδικότητα καθώς και εκτύπωση των τελευταίων ενσήμων (την κατεβάζετε από την αντίστοιχη ιστοσελίδα με τους κωδικούς του taxisnet). των δύο γονέων
  • Δημόσιο Τομέα - ΟΤΑ - ΝΠΔΔ : τελευταία μισθοδοσία.
  • Eλεύθεροι επαγγελματίες: Απόκομμα των εισφορών στον Ο.Α.Ε.Ε. τελευταίου διμήνου (εξοφλημένο ή μη) ή βεβαίωση από τον ΟΑΕΕ όπου επιβεβαιώνει την εγγραφή στα μητρώα του.
  • Αναγγελία πρόσληψης εργασίας (έντυπο Ε4) εφόσον δεν αποδεικνύεται η εργασία από τα ανωτέρω.
 6. Αποδεικτικό κατοικίας: Λογαριασμό παροχής ρεύματος ή ΕΥΔΑΠ ή σταθερήςτηλεφωνίας ή συμβόλαιο σπιτιού ή αντίγραφο ηλεκτρονικής υποβολής μίσθωσης κατοικίας.

Επιπρόσθετα Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

 1. Σε περίπτωση αναπηρίας με ποσοστό έως 67% και άνω, των γονέων ή τέκνου απαιτείται αντίγραφο απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής.
 2. Σε περίπτωση θανάτου Γονέα απαιτείται Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
 3. Σε περίπτωση διαζυγίου απαιτείται αντίγραφο διαζευκτηρίου ή βεβαίωση επιμέλειας παιδιού από Αρμόδιο Δημόσιο Φορέα.
 4. Σε περίπτωση γονέων που βρίσκονται σε διάσταση απαιτείται Βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ., που να αποδεικνύεται η διάσταση και Δικαστική απόφαση, που θα αναφέρεται η επιμέλεια του παιδιού. Όταν δεν αποδεικνύεται η διάσταση, θα πρέπει να προσκομιστούν κανονικά τα δικαιολογητικά και των 2 γονέων.
 5. Φοιτητής Γονέας : Βεβαίωση από την Σχολή φοίτησης
 6. Στρατιώτης Γονέας : Βεβαίωση στρατού.
 7. Αλλοδαποί Γονείς : Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ, απαραιτήτως με επίσημη μετάφρασή του(αν δεν είναι με λατινική γραφή), Άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα, Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί Ελλάδα και Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης μεταφρασμένο στα Ελληνικά.

Διευκρινίσεις

 • Για να θεωρηθεί πλήρης η αίτηση, να μοριοδοτηθεί και να αξιολογηθεί, είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν τα στοιχεία και των δύο γονέων καθώς και να επισυναφθούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά τα οποία ζητούνται.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου 6μήνου), όπου θα εμφανίζεται απαραιτήτως το παιδί, για το οποίο γίνεται η αίτηση και φυσικά θα επιβεβαιώνεται η κατάσταση της οικογένειας (πολύτεκνη οικογένεια, τρίτεκνη οικογένεια, μονογονεϊκή οικογένεια, ορφανική οικογένεια). Εάν δεν είναι στην Ελληνική γλώσσα θα πρέπει, να συνοδεύεται και από επίσημη μετάφραση (τελευταίου 3μήνου), από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από συμβεβλημένο με το Δικηγορικό Σύλλογο, μεταφραστικό γραφείο.

Συνημμένα έγγραφα

Οδηγίες Αποστολής & Πρωτοκόλλησης Αιτήματος

 • Κατεβάστε και Συμπληρώστε πλήρως την αίτηση που θα βρείτε στα Συνημμένα έγγραφα
 • Μετατρέψετε την αίτηση σε μορφή .pdf αν δεν είναι ήδη (Οδηγίες μετατροπής σε Word Office)
 • Υπογράψτε & Βεβαιώστε την αίτηση ψηφιακά εδώ μέσω gov.gr (Παρέχονται οδηγίες στον σύνδεσμο)
 • Στέιλτε την αίτηση σας στο email ydom@elliniko-argyroupoli.gr

Συνημμένα έγγραφα

Αρμόδια Υπηρεσία

 • Διεύθυνση Υπηρεσιών Δόμησης

Οδηγίες Αποστολής & Πρωτοκόλλησης Αιτήματος

 • Κατεβάστε και Συμπληρώστε πλήρως την αίτηση που θα βρείτε στα Συνημμένα έγγραφα
 • Μετατρέψετε την αίτηση σε μορφή .pdf αν δεν είναι ήδη (Οδηγίες μετατροπής σε Word Office)
 • Υπογράψτε & Βεβαιώστε την αίτηση ψηφιακά εδώ μέσω gov.gr (Παρέχονται οδηγίες στον σύνδεσμο)
 • Στέιλτε την αίτηση σας στο email ydom@elliniko-argyroupoli.gr

Συνημμένα έγγραφα

Αρμόδια Υπηρεσία

 • Διεύθυνση Υπηρεσιών Δόμησης

Οδηγίες Αποστολής & Πρωτοκόλλησης Αιτήματος

 • Κατεβάστε και Συμπληρώστε πλήρως την αίτηση που θα βρείτε στα Συνημμένα έγγραφα
 • Μετατρέψετε την αίτηση σε μορφή .pdf αν δεν είναι ήδη (Οδηφίες μετατροπής σε Word Office)
 • Υπογράψτε & Βεβαιώστε την αίτηση ψηφιακά εδώ μέσω gov.gr (Παρέχονται οδηγίες στον σύνδεσμο)
 • Στέιλτε την αίτηση σας στο email ydom@elliniko-argyroupoli.gr

Συνημμένα έγγραφα

Αρμόδια Υπηρεσία

 • Διεύθυνση Υπηρεσιών Δόμησης

Οδηγίες Αποστολής & Πρωτοκόλλησης Αιτήματος

 • Κατεβάστε και Συμπληρώστε πλήρως την αίτηση που θα βρείτε στα Συνημμένα έγγραφα
 • Μετατρέψετε την αίτηση σε μορφή .pdf αν δεν είναι ήδη (Οδηφίες μετατροπής σε Word Office)
 • Υπογράψτε & Βεβαιώστε την αίτηση ψηφιακά εδώ μέσω gov.gr (Παρέχονται οδηγίες στον σύνδεσμο)
 • Στέιλτε την αίτηση σας στο email ydom@elliniko-argyroupoli.gr

Συνημμένα έγγραφα

Αρμόδια Υπηρεσία

 • Διεύθυνση Υπηρεσιών Δόμησης