Επιστροφή στην αρχική σελίδα
arrow
Διαδικασίες & Δικαιολογητικά

Οδηγίες Αποστολής & Πρωτοκόλλησης Αιτήματος

 • Κατεβάστε και Συμπληρώστε πλήρως την αίτηση που θα βρείτε στα Συνημμένα έγγραφα
 • Μετατρέψετε την αίτηση σε μορφή .pdf αν δεν είναι ήδη (Οδηφίες μετατροπής σε Word Office)
 • Υπογράψτε & Βεβαιώστε την αίτηση ψηφιακά εδώ μέσω gov.gr (Παρέχονται οδηγίες στον σύνδεσμο)
 • Στέιλτε την αίτηση σας στο email protokollo@elliniko-argyroupoli.gr

Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά

Κατεβάστε το αρχείο στα Συννημένα Έγγραφα

Συνημμένα έγγραφα

Αρμόδια Υπηρεσία

 • Τμήμα Επένδυσης Ελληνικού και Ιδιωτικής Οικονομίας

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Σακκάς Νικόλαος 2132018752
Τσακαλίδης Γερβάσιος 2132018737

Οδηγίες Αποστολής & Πρωτοκόλλησης Αιτήματος

 • Κατεβάστε και Συμπληρώστε πλήρως την αίτηση που θα βρείτε στα Συνημμένα έγγραφα
 • Μετατρέψετε την αίτηση σε μορφή .pdf αν δεν είναι ήδη (Οδηφίες μετατροπής σε Word Office)
 • Υπογράψτε & Βεβαιώστε την αίτηση ψηφιακά εδώ μέσω gov.gr (Παρέχονται οδηγίες στον σύνδεσμο)
 • Στέιλτε την αίτηση σας στο email protokollo@elliniko-argyroupoli.gr

Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά

Κατεβάστε το αρχείο στα Συννημένα Έγγραφα

Συνημμένα έγγραφα

Αρμόδια Υπηρεσία

 • Τμήμα Επένδυσης Ελληνικού και Ιδιωτικής Οικονομίας

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Σακκάς Νικόλαος 2132018752
Τσακαλίδης Γερβάσιος 2132018737

Οδηγίες Αποστολής & Πρωτοκόλλησης Αιτήματος

 • Κατεβάστε και Συμπληρώστε πλήρως την αίτηση που θα βρείτε στα Συνημμένα έγγραφα
 • Μετατρέψετε την αίτηση σε μορφή .pdf αν δεν είναι ήδη (Οδηφίες μετατροπής σε Word Office)
 • Υπογράψτε & Βεβαιώστε την αίτηση ψηφιακά εδώ μέσω gov.gr (Παρέχονται οδηγίες στον σύνδεσμο)
 • Στέιλτε την αίτηση σας στο email protokollo@elliniko-argyroupoli.gr

Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά

Κατεβάστε το αρχείο στα Συννημένα Έγγραφα

Συνημμένα έγγραφα

Αρμόδια Υπηρεσία

 • Τμήμα Επένδυσης Ελληνικού και Ιδιωτικής Οικονομίας

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Σακκάς Νικόλαος 2132018752
Τσακαλίδης Γερβάσιος 2132018737

Οδηγίες Αποστολής & Πρωτοκόλλησης Αιτήματος

 • Κατεβάστε και Συμπληρώστε πλήρως την αίτηση που θα βρείτε στα Συνημμένα έγγραφα
 • Μετατρέψετε την αίτηση σε μορφή .pdf αν δεν είναι ήδη (Οδηφίες μετατροπής σε Word Office)
 • Υπογράψτε & Βεβαιώστε την αίτηση ψηφιακά εδώ μέσω gov.gr (Παρέχονται οδηγίες στον σύνδεσμο)
 • Στέιλτε την αίτηση σας στο email protokollo@elliniko-argyroupoli.gr

Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά

Κατεβάστε το αρχείο στα Συννημένα Έγγραφα

Συνημμένα έγγραφα

Αρμόδια Υπηρεσία

 • Τμήμα Επένδυσης Ελληνικού και Ιδιωτικής Οικονομίας

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Σακκάς Νικόλαος 2132018752
Τσακαλίδης Γερβάσιος 2132018737

Οδηγίες Αποστολής & Πρωτοκόλλησης Αιτήματος

 • Κατεβάστε και Συμπληρώστε πλήρως την αίτηση που θα βρείτε στα Συνημμένα έγγραφα
 • Μετατρέψετε την αίτηση σε μορφή .pdf αν δεν είναι ήδη (Οδηφίες μετατροπής σε Word Office)
 • Υπογράψτε & Βεβαιώστε την αίτηση ψηφιακά εδώ μέσω gov.gr (Παρέχονται οδηγίες στον σύνδεσμο)
 • Στέιλτε την αίτηση σας στο email protokollo@elliniko-argyroupoli.gr

Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά

Κατεβάστε το αρχείο στα Συννημένα Έγγραφα

Συνημμένα έγγραφα

Αρμόδια Υπηρεσία

 • Τμήμα Επένδυσης Ελληνικού και Ιδιωτικής Οικονομίας

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Κρεντήρα Δήμητρα 2132018710
Σακκάς Νικόλαος 2132018752
Τσακαλίδης Γερβάσιος 2132018737

Οδηγίες Αποστολής & Πρωτοκόλλησης Αιτήματος

 • Κατεβάστε και Συμπληρώστε πλήρως την αίτηση που θα βρείτε στα Συνημμένα έγγραφα
 • Μετατρέψετε την αίτηση σε μορφή .pdf αν δεν είναι ήδη (Οδηφίες μετατροπής σε Word Office)
 • Υπογράψτε & Βεβαιώστε την αίτηση ψηφιακά εδώ μέσω gov.gr (Παρέχονται οδηγίες στον σύνδεσμο)
 • Στέιλτε την αίτηση σας στο email protokollo@elliniko-argyroupoli.gr

Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά

Κατεβάστε το αρχείο στα Συννημένα Έγγραφα

Συνημμένα έγγραφα

Αρμόδια Υπηρεσία

 • Τμήμα Επένδυσης Ελληνικού και Ιδιωτικής Οικονομίας

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Σακκάς Νικόλαος 2132018752
Τσακαλίδης Γερβάσιος 2132018737

Οδηγίες Αποστολής & Πρωτοκόλλησης Αιτήματος

 • Κατεβάστε και Συμπληρώστε πλήρως την αίτηση που θα βρείτε στα Συνημμένα έγγραφα
 • Μετατρέψετε την αίτηση σε μορφή .pdf αν δεν είναι ήδη (Οδηφίες μετατροπής σε Word Office)
 • Υπογράψτε & Βεβαιώστε την αίτηση ψηφιακά εδώ μέσω gov.gr (Παρέχονται οδηγίες στον σύνδεσμο)
 • Στέιλτε την αίτηση σας στο email protokollo@elliniko-argyroupoli.gr

Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά

Κατεβάστε το αρχείο στα Συννημένα Έγγραφα

Συνημμένα έγγραφα

Αρμόδια Υπηρεσία

 • Τμήμα Επένδυσης Ελληνικού και Ιδιωτικής Οικονομίας

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Σακκάς Νικόλαος 2132018752
Τσακαλίδης Γερβάσιος 2132018737

Οδηγίες Αποστολής & Πρωτοκόλλησης Αιτήματος

 • Κατεβάστε και Συμπληρώστε πλήρως την αίτηση που θα βρείτε στα Συνημμένα έγγραφα
 • Μετατρέψετε την αίτηση σε μορφή .pdf αν δεν είναι ήδη (Οδηφίες μετατροπής σε Word Office)
 • Υπογράψτε & Βεβαιώστε την αίτηση ψηφιακά εδώ μέσω gov.gr (Παρέχονται οδηγίες στον σύνδεσμο)
 • Στέιλτε την αίτηση σας στο email protokollo@elliniko-argyroupoli.gr

Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά

Κατεβάστε την σχετικά αίτηση από τα Συννημένα Έγγραφα και περισσότερες πληροφορίες στο "Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών"

Συνημμένα έγγραφα

Αρμόδια Υπηρεσία

 • Τμήμα Επένδυσης Ελληνικού και Ιδιωτικής Οικονομίας

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Σακκάς Νικόλαος 2132018752
Τσακαλίδης Γερβάσιος 2132018737

Οδηγίες Αποστολής & Πρωτοκόλλησης Αιτήματος

 • Κατεβάστε και Συμπληρώστε πλήρως την αίτηση που θα βρείτε στα Συνημμένα έγγραφα
 • Μετατρέψετε την αίτηση σε μορφή .pdf αν δεν είναι ήδη (Οδηφίες μετατροπής σε Word Office)
 • Υπογράψτε & Βεβαιώστε την αίτηση ψηφιακά εδώ μέσω gov.gr (Παρέχονται οδηγίες στον σύνδεσμο)
 • Στέιλτε την αίτηση σας στο email protokollo@elliniko-argyroupoli.gr

Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά

 • (Για αρχική αίτηση) Πλήρες σχέδιο κάτοψης του αιτούμενου χώρου από μηχανικό (εις πενταπλούν), με πλήρη στοιχεία του Κ.Υ.Ε. και πρωτότυπη σφραγίδα του μηχανικού. Σε περίπτωση που το αίτημα αφορά πρόσθετο του αναλογούντος χώρου, θα αποτυπώνεται με αναφορά επί του σχεδίου, ότι πρόκειται για επέκταση του αναλογούντος χώρου και τα αιτούμενα τ.μ.
 • (Για ανανέωση προηγούμενης άδειας) Εφόσον δεν έχει τροποποιηθεί ο αιτούμενος χώρος (τ.μ.) οι όροι και οι προϋποθέσεις με τις οποίες είχε χορηγηθεί η άδεια του προηγούμενου οικονομικού έτους, σχετική υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου στην οποία θα αναφέρονται τα παραπάνω.
 • Δημοτική Ενημερότητα

Διευκρυνίσεις

Οποιαδήποτε Κατάληψη Κοινοχρήστου Χώρου χωρίς τις παραπάνω προϋποθέσεις, θεωρείται ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ.

Για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων, των οποίων η παραχώρησή της έχει επιτραπεί αλλά δεν έχει εξοφληθεί το εν λόγω τέλος, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη το αναλογούν τέλος και ισόποσο πρόστιμο.

Για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων, των οποίων η παραχώρησή της δεν έχει επιτραπεί, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη, πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2132018737.

Συνημμένα έγγραφα

Αρμόδια Υπηρεσία

 • Τμήμα Επένδυσης Ελληνικού και Ιδιωτικής Οικονομίας

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Κρεντήρα Δήμητρα 2132018710
Σακκάς Νικόλαος 2132018752
Τσακαλίδης Γερβάσιος 2132018737

Οδηγίες Αποστολής & Πρωτοκόλλησης Αιτήματος

 • Οι αιτήσεις - Υπεύθυνες Δηλώσεις συμμετοχής σε εμποροπανήγυρη και τα συνημμένα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε προκήρυξη μέσω της πλατφόρμας: https://openmarket.mindev.gov.gr"

Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά

  1. Άδεια χειροτέχνη
  2. Φωτοτυπία ΑΔΤ ή διαβατηρίου (κατά περίπτωση)
  3. Βιβλιάριο υγείας (όπου απαιτείται)
  4. Αποδεικτικό Ειδικής Κατηγορίας Α.Μ.Ε.Α. (αποτελεί η σε ισχύ βεβαίωση ποσοστού αναπηρίας από το Κ.Ε.Π.Α.).
   ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤ. ΟΙΚΟΓ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
  5. Δημοτική Ενημερότητα
   • Βεβαίωση Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου ετήσιας διάρκειας
   • Άδεια πωλητή ή παραγωγού/πωλητή Λαϊκών Αγορών
   • Άδεια πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου (κατά περίπτωση)

Συνημμένα έγγραφα

Αρμόδια Υπηρεσία

 • Τμήμα Επένδυσης Ελληνικού και Ιδιωτικής Οικονομίας

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Σακκάς Νικόλαος 2132018752
Τσακαλίδης Γερβάσιος 2132018737

Οδηγίες Αποστολής & Πρωτοκόλλησης Αιτήματος

 • Κατεβάστε και Συμπληρώστε πλήρως την αίτηση που θα βρείτε στα Συνημμένα έγγραφα
 • Μετατρέψετε την αίτηση σε μορφή .pdf αν δεν είναι ήδη (Οδηφίες μετατροπής σε Word Office)
 • Υπογράψτε & Βεβαιώστε την αίτηση ψηφιακά εδώ μέσω gov.gr (Παρέχονται οδηγίες στον σύνδεσμο)
 • Στέιλτε την αίτηση σας στο email protokollo@elliniko-argyroupoli.gr

Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά

 1. Άδεια έγκρισης τροχαίας
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986

Συνημμένα έγγραφα

Αρμόδια Υπηρεσία

 • Τμήμα Επένδυσης Ελληνικού και Ιδιωτικής Οικονομίας

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Κρεντήρα Δήμητρα 2132018710
Σακκάς Νικόλαος 2132018752
Τσακαλίδης Γερβάσιος 2132018737

Οδηγίες Αποστολής & Πρωτοκόλλησης Αιτήματος

 • Κατεβάστε και Συμπληρώστε πλήρως την αίτηση που θα βρείτε στα Συνημμένα έγγραφα
 • Μετατρέψετε την αίτηση σε μορφή .pdf αν δεν είναι ήδη (Οδηφίες μετατροπής σε Word Office)
 • Υπογράψτε & Βεβαιώστε την αίτηση ψηφιακά εδώ μέσω gov.gr (Παρέχονται οδηγίες στον σύνδεσμο)
 • Στέιλτε την αίτηση σας στο email ydom@elliniko-argyroupoli.gr

Συνημμένα έγγραφα

Αρμόδια Υπηρεσία

 • Διεύθυνση Υπηρεσιών Δόμησης

Οδηγίες Αποστολής & Πρωτοκόλλησης Αιτήματος

 • Κατεβάστε και Συμπληρώστε πλήρως την αίτηση που θα βρείτε στα Συνημμένα έγγραφα
 • Μετατρέψετε την αίτηση σε μορφή .pdf αν δεν είναι ήδη (Οδηφίες μετατροπής σε Word Office)
 • Υπογράψτε & Βεβαιώστε την αίτηση ψηφιακά εδώ μέσω gov.gr (Παρέχονται οδηγίες στον σύνδεσμο)
 • Στέιλτε την αίτηση σας στο email ydom@elliniko-argyroupoli.gr

Συνημμένα έγγραφα

Αρμόδια Υπηρεσία

 • Διεύθυνση Υπηρεσιών Δόμησης

Οδηγίες Αποστολής & Πρωτοκόλλησης Αιτήματος

 • Κατεβάστε και Συμπληρώστε πλήρως την αίτηση που θα βρείτε στα Συνημμένα έγγραφα
 • Μετατρέψετε την αίτηση σε μορφή .pdf αν δεν είναι ήδη (Οδηφίες μετατροπής σε Word Office)
 • Υπογράψτε & Βεβαιώστε την αίτηση ψηφιακά εδώ μέσω gov.gr (Παρέχονται οδηγίες στον σύνδεσμο)
 • Στέιλτε την αίτηση σας στο email ydom@elliniko-argyroupoli.gr

Συνημμένα έγγραφα

Αρμόδια Υπηρεσία

 • Διεύθυνση Υπηρεσιών Δόμησης

Υποβολή Αιτήματος

Οι πολίτες μπορούν να καταθέσουν τη σχετική αίτηση καθημερινά 9.00-14.00 στο τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων (Κοινωνική Υπηρεσία) του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης, η οποία στεγάζεται επί της οδού Αλεξιουπόλεως 27 στην Αργυρούπολη (1ος όροφος) καθώς και με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης με την ταυτόχρονη επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: aitimata@elliniko-argyroupoli.gr.

Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά

Κατεβάστε το αρχείο στα Συννημένα Έγγραφα

Συνημμένα έγγραφα

Αρμόδια Υπηρεσία

 • Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση νέας εγγραφής ή επανεγγραφής την οποία θα πραγματοποιήσετε στον αντίστοιχο σύνδεσμο: polellinargyr.intellisoft.gr
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου 6μήνου).
 3. Πιστοποιητικό υγείας, (κατεβάστε το έντυπο παρακάτω) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον Παιδίατρο, την 1η σελίδα του Βιβλιαρίου Υγείας με τα στοιχεία του παιδιού και οι σελίδες με τα εμβόλια.
 4. Εκκαθαριστικό Σημείωμα εφορίας φορολογικού έτους 2022 για όποιον έχει πραγματοποιήσει την φορολογική του δήλωση ή δήλωση του φορολογικού έτους 2021. Για τους μη υπόχρεους σε υποβολή φορολογικής δήλωσης κρίνεται απαραίτητη, βεβαίωση απαλλαγής από την εφορία.
 5. Αποδεικτικά εργασίας/ανεργίας (και για τους δύο γονείς)
  • Άνεργος Γονέας : Αντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ το οποίο έχει εκδοθεί πριν την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ. Για Γονέα που λαμβάνει επίδομα ανεργίας απαιτείται ανάλογη βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ.
  • Ιδιωτικό Τομέα: Βεβαίωση εργασίας τελευταίου μήνα από τον εργοδότη με καθαρές αποδοχές, ημερομηνία πρόσληψης, ωράριο εργασίας και ειδικότητα καθώς και εκτύπωση των τελευταίων ενσήμων (την κατεβάζετε από την αντίστοιχη ιστοσελίδα με τους κωδικούς του taxisnet). των δύο γονέων
  • Δημόσιο Τομέα - ΟΤΑ - ΝΠΔΔ : τελευταία μισθοδοσία.
  • Eλεύθεροι επαγγελματίες: Απόκομμα των εισφορών στον Ο.Α.Ε.Ε. τελευταίου διμήνου (εξοφλημένο ή μη) ή βεβαίωση από τον ΟΑΕΕ όπου επιβεβαιώνει την εγγραφή στα μητρώα του.
  • Αναγγελία πρόσληψης εργασίας (έντυπο Ε4) εφόσον δεν αποδεικνύεται η εργασία από τα ανωτέρω.
 6. Αποδεικτικό κατοικίας: Λογαριασμό παροχής ρεύματος ή ΕΥΔΑΠ ή σταθερήςτηλεφωνίας ή συμβόλαιο σπιτιού ή αντίγραφο ηλεκτρονικής υποβολής μίσθωσης κατοικίας.

Επιπρόσθετα Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

 1. Σε περίπτωση αναπηρίας με ποσοστό έως 67% και άνω, των γονέων ή τέκνου απαιτείται αντίγραφο απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής.
 2. Σε περίπτωση θανάτου Γονέα απαιτείται Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
 3. Σε περίπτωση διαζυγίου απαιτείται αντίγραφο διαζευκτηρίου ή βεβαίωση επιμέλειας παιδιού από Αρμόδιο Δημόσιο Φορέα.
 4. Σε περίπτωση γονέων που βρίσκονται σε διάσταση απαιτείται Βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ., που να αποδεικνύεται η διάσταση και Δικαστική απόφαση, που θα αναφέρεται η επιμέλεια του παιδιού. Όταν δεν αποδεικνύεται η διάσταση, θα πρέπει να προσκομιστούν κανονικά τα δικαιολογητικά και των 2 γονέων.
 5. Φοιτητής Γονέας : Βεβαίωση από την Σχολή φοίτησης
 6. Στρατιώτης Γονέας : Βεβαίωση στρατού.
 7. Αλλοδαποί Γονείς : Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ, απαραιτήτως με επίσημη μετάφρασή του(αν δεν είναι με λατινική γραφή), Άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα, Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί Ελλάδα και Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης μεταφρασμένο στα Ελληνικά.

Διευκρινίσεις

 • Για να θεωρηθεί πλήρης η αίτηση, να μοριοδοτηθεί και να αξιολογηθεί, είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν τα στοιχεία και των δύο γονέων καθώς και να επισυναφθούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά τα οποία ζητούνται.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου 6μήνου), όπου θα εμφανίζεται απαραιτήτως το παιδί, για το οποίο γίνεται η αίτηση και φυσικά θα επιβεβαιώνεται η κατάσταση της οικογένειας (πολύτεκνη οικογένεια, τρίτεκνη οικογένεια, μονογονεϊκή οικογένεια, ορφανική οικογένεια). Εάν δεν είναι στην Ελληνική γλώσσα θα πρέπει, να συνοδεύεται και από επίσημη μετάφραση (τελευταίου 3μήνου), από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από συμβεβλημένο με το Δικηγορικό Σύλλογο, μεταφραστικό γραφείο.

Συνημμένα έγγραφα

Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας είναι κάτοικοι του Δήμου και κατά προτεραιότητα, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος “Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα” καθώς και άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργοι/ες, παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, μετανάστες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο και γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Υποβολή Αιτήματος

Οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους με την χρήση κωδικών taxisnet την διεύθυνση: https://keaprogram.gr

Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά

Κατεβάστε το αρχείο στα Συννημένα Έγγραφα

Συνημμένα έγγραφα

Υποβολή Αιτήματος

Οι πολίτες που επιθυμούν να εξεταστούν από επιτροπή ΚΕΠΑ για πιστοποίηση αναπηρίας (για πρώτη φορά) μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην Εθνική Πύλη Αναπηρίας με κωδικούς taxis net στην διεύθυνση: https://ekepa.epan.gov.gr/

Διαβάστε επίσης τα "Προνιακά Επιδόματα μέσω Εθνικής Πύλης Αναπηρίας" στην ίδια κατηγορία.

Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά

Κατεβάστε το αρχείο στα Συννημένα Έγγραφα

Συνημμένα έγγραφα

Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά

Κατεβάστε το αρχείο στα Συννημένα Έγγραφα

Συνημμένα έγγραφα

Υποβολή Αιτήματος

Οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους με την χρήση κωδικών taxisnet την διεύθυνση: https://www.epidomagennisis.gr/

Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά

Κατεβάστε το αρχείο στα Συννημένα Έγγραφα

Συνημμένα έγγραφα

Υποβολή Αιτήματος

Οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους με την χρήση κωδικών taxisnet την διεύθυνση: https://www.epidomastegasis.gr/

Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά

Κατεβάστε το αρχείο στα Συννημένα Έγγραφα

Συνημμένα έγγραφα

Οδηγίες Αποστολής & Πρωτοκόλλησης Αιτήματος

 • Κατεβάστε και Συμπληρώστε πλήρως την αίτηση που θα βρείτε στα Συνημμένα έγγραφα
 • Μετατρέψετε την αίτηση σε μορφή .pdf αν δεν είναι ήδη (Οδηγίες μετατροπής σε Word Office)
 • Υπογράψτε & Βεβαιώστε την αίτηση ψηφιακά εδώ μέσω gov.gr (Παρέχονται οδηγίες στον σύνδεσμο)
 • Στέιλτε την αίτηση σας στο email ydom@elliniko-argyroupoli.gr

Συνημμένα έγγραφα

Αρμόδια Υπηρεσία

 • Διεύθυνση Υπηρεσιών Δόμησης

Οδηγίες Αποστολής & Πρωτοκόλλησης Αιτήματος

 • Κατεβάστε και Συμπληρώστε πλήρως την αίτηση που θα βρείτε στα Συνημμένα έγγραφα
 • Μετατρέψετε την αίτηση σε μορφή .pdf αν δεν είναι ήδη (Οδηγίες μετατροπής σε Word Office)
 • Υπογράψτε & Βεβαιώστε την αίτηση ψηφιακά εδώ μέσω gov.gr (Παρέχονται οδηγίες στον σύνδεσμο)
 • Στέιλτε την αίτηση σας στο email ydom@elliniko-argyroupoli.gr

Συνημμένα έγγραφα

Αρμόδια Υπηρεσία

 • Διεύθυνση Υπηρεσιών Δόμησης

Υποβολή Αιτήματος

Οι πολίτες μπορούν να καταθέσουν τη σχετική αίτηση, από Τρίτη 01/11/22 έως Τετάρτη 30/11/22, 9.00-14.00 καθημερινά στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης, η οποία στεγάζεται επί της οδού Αλεξιουπόλεως 27 στην Αργυρούπολη (1ος όροφος) καθώς και με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης με την ταυτόχρονη επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: aitimata@elliniko-argyroupoli.gr. Αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές.

Τηλέφωνα για πληροφορίες: 213 2026098/210 9925607 Κοινωνικό Παντοπωλείο & 213 2026090/210 9961973 Κοινωνική Υπηρεσία

Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά

Κατεβάστε το αρχείο στα Συννημένα Έγγραφα

Συνημμένα έγγραφα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4961/2022 (Α΄146), όλες οι αιτήσεις για πιστοποίηση αναπηρίας και ειδικότερα:

 1. Νέες - αρχικές αιτήσεις
 2. Αιτήσεις παράτασης
 3. Αιτήσεις αναθεώρησης
 4. Αιτήσεις επιδείνωσης

Θα υποβάλλονται, πριν την υποβολή της αίτησης στον ΟΠΕΚΑ, μέσω του Συστήματος Πιστοποίησης Αναπηρίας της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας (Gov.gr) προς τα ΚΕΠΑ, του e-ΕΦΚΑ από τα οποία και θα εκδίδεται Γνωμάτευση Αναπηρίας (Γ.Α.), σύμφωνα με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας και βάσει αυτής, Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.).

Πιο συγκεκριμένα, ο πολίτης επιθυμεί να υποβάλλει αίτηση ακολουθεί κατά περίπτωση, τα εξής βήματα.

Αρχική Αξιολόγηση

Υποβάλλεται είτε σε περίπτωση που ο πολίτης αξιολογείται για ΠΡΩΤΗ φορά, είτε σε περίπτωση που έχει λήξει η προηγούμενη Γ.Α.Π.Α.

 1. Υποβάλλει πρώτα αίτηση μέσω του συνδέσμου ekepa.epan.gov.gr με την χρήση κωδικών taxisnet ή μέσω των Κέντρων Κοινότητας, των ΚΕΠ καθώς και των γραμματειών του ΚΕΠΑ.
 2. Απευθύνεται στους γιατρούς της επιλογής του προκειμένου να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά ο ιατρικός εισηγητικός φάκελος μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.
 3. Προγραμματίζεται συνεδρίαση της υγειονομικής επιτροπής των ΚΕΠΑ, όπου ο αιτών αξιολογείται.
 4. Μετά την παραλαβή της γνωμάτευσης του, προσέρχεται στα Κέντρα κοινότητας προκειμένου να υποβάλλει αίτηση για χορήγηση προνοιακής αναπηρικής παροχής στον ΟΠΕΚΑ.
 5. Τα αιτούμενα επιδόματα θα εγκρίνεται ή θα απορρίπτονται βάσει ιατρικών και μόνο προϋποθέσεων αναπηρίας.

Αίτηση Παράτασης

Υποβάλλεται κατά το τελευταίο τετράμηνο ισχύος της Γ.Α.Π.Α

 1. Υποβάλλει πρώτα αίτηση μέσω του συνδέσμου ekepa.epan.gov.gr με την χρήση κωδικών taxisnet ή μέσω των Κέντρων Κοινότητας, των ΚΕΠ καθώς και των γραμματειών του ΚΕΠΑ.
 2. Αμέσως μετά προσέρχεται στα Κέντρα Κοινότητας προκειμένου να υποβληθεί και η αίτηση παράτασης χορήγησης προνοιακής αναπηρικής παροχής στον ΟΠΕΚΑ.
 3. Μετά την υποβολή της αίτησης, ο πολίτης απευθύνεται στους γιατρούς της επιλογής του προκειμένου να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά ο ιατρικός εισηγητικός φάκελος μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.
 4. Προγραμματίζεται συνεδρίαση της υγειονομικής επιτροπής των ΚΕΠΑ, όπου ο αιτών αξιολογείται.
 5. Ο πολίτης παραλαμβάνει την Γ.Α.Π.Α. οπότε και θα εγκρίνονται ή θα απορρίπτονται βάσει ιατρικών προϋποθέσεων αναπηρίας αυτόματα από το σύστημα τα αιτούμενα επιδόματα.

Αίτηση Αναθεώρησης

Υποβάλλεται όποτεδήποτε εντός της ισχύος της Γ.Α.Π.Α και ακολουθείται η διαδικασία ως αίτηση για αρχική χορήγηση.

Αίτηση Επιδείνωσης / Νέας Πάθησης

Υποβάλλεται μετά την πάροδο έξι μηνών απο την έναρξη ισχύος της ισχύουσας Γ.Α.Π.Α. και έως τέσσερις μήνες πριν την λήξη αυτής, εκτός αν έχει προκύψει νοσηλεία κατά το πρώτο εξάμηνο ισχύος της Γ.Α.Π.Α. και ακολουθείται η διαδικασία ως αίτηση για αρχική χορήγηση

Οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του Δήμου μπορούν να ζητήσουν επιπλέον δικαιολογητικά που κρίνουν αναγκαία κατά περίπτωση

Οδηγίες Αποστολής & Πρωτοκόλλησης Αιτήματος

 • Κατεβάστε και Συμπληρώστε πλήρως την αίτηση που θα βρείτε στα Συνημμένα έγγραφα
 • Μετατρέψετε την αίτηση σε μορφή .pdf αν δεν είναι ήδη (Οδηφίες μετατροπής σε Word Office)
 • Υπογράψτε & Βεβαιώστε την αίτηση ψηφιακά εδώ μέσω gov.gr (Παρέχονται οδηγίες στον σύνδεσμο)
 • Στέιλτε την αίτηση σας στο email ydom@elliniko-argyroupoli.gr

Συνημμένα έγγραφα

Αρμόδια Υπηρεσία

 • Διεύθυνση Υπηρεσιών Δόμησης

Οδηγίες Αποστολής & Πρωτοκόλλησης Αιτήματος

 • Κατεβάστε και Συμπληρώστε πλήρως την αίτηση που θα βρείτε στα Συνημμένα έγγραφα
 • Μετατρέψετε την αίτηση σε μορφή .pdf αν δεν είναι ήδη (Οδηφίες μετατροπής σε Word Office)
 • Υπογράψτε & Βεβαιώστε την αίτηση ψηφιακά εδώ μέσω gov.gr (Παρέχονται οδηγίες στον σύνδεσμο)
 • Στέιλτε την αίτηση σας στο email ydom@elliniko-argyroupoli.gr

Συνημμένα έγγραφα

Αρμόδια Υπηρεσία

 • Διεύθυνση Υπηρεσιών Δόμησης