«Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων συνδράμει τις Δημοτικές Αρχές στις προτεραιότητες και στην υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων που επιδιώκουν τη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού τους.»

Ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης είναι από τους πρώτους δήμους μέλη του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. Το ΕΔΔΥΠΠΥ έχει ως αποκλειστικό του σκοπό την Πρόληψη των Νοσημάτων, την Προαγωγή της Υγείας, τον Προσυμπτωματικό Έλεγχο των πληθυσμιακών ομάδων υψηλού κινδύνου και γενικότερα την προώθηση ολοκληρωμένων Πολιτικών και Δράσεων στο πεδίο της Δημόσιας Υγείας.

Τα προγράμματα υλοποιούνται στον χώρο των Δημοτικών Κοινωνικών Ιατρείων που βρίσκονται στον ημιώροφο του κτιρίου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Συνοχής του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, επί της οδού Αλεξιουπόλεως 27 στην Αργυρούπολη.