Τι είναι

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης αποτελεί μια νέα δομή που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής 2014 – 2020. Η λειτουργία του αποσκοπεί στην παροχή ολιστικής υποστήριξης στους κατοίκους του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης μέσα από ένα συνολικό πλέγμα υπηρεσιών εξατομικευμένου χαρακτήρα. Προτεραιότητα αποτελούν οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό και κάθε μορφής κοινωνικές διακρίσεις.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή απορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων και προγραμματισμό ραντεβού, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν στο 213 2026018 

Στόχος

Στόχος του “ Κέντρου Κοινότητας” είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την:

  • Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών.
  • Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές.
  • Υποδοχή και διαχείριση αιτήσεων για ένταξη σε διάφορα προγράμματα, όπως: Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, Επίδομα Στέγασης, Επίδομα Γέννησης, Προνοιακά επιδόματα, Έκδοση προσωρινού ΑΜΚΑ (ΠΑΜΚΑ), Αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας,  Προσωπικός βοηθός, Κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, Έξοδα Κηδείας κ.α. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  • Ψυχοκοινωνική υποστήριξη και συμβουλευτική.
  • Διασύνδεση με την αγορά εργασίας.
  • Διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτισμικού, επιμορφωτικού, κοινωνικού περιεχομένου.

Κοινωνικά Επιδόματα

Για τις Διαδικασίες & Δικαιολογητικά επισκεφτεφτείτε την ακόλουθη σελίδα εδώ.

Οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για τα κοινωνικά επιδόματα στους παρακάτω συνδέσμους με την χρήση κωδικών taxisnet:

Οι πολίτες που επιθυμούν να εξεταστούν από επιτροπή ΚΕΠΑ για πιστοποίηση αναπηρίας (για πρώτη φορά) μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην Εθνική Πύλη Αναπηρίας με κωδικούς taxis net στην διεύθυνση: https://ekepa.epan.gov.gr/

Η δημιουργία και υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και με την αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας για προγραμματισμό ραντεβού.

Σε αυτήν την περίπτωση οι πολίτες θα πρέπει να προσκομίσουν στην υπηρεσία τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. 

Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας είναι κάτοικοι του Δήμου και κατά προτεραιότητα, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος “Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα” καθώς και άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργοι/ες, παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, μετανάστες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο και γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.