Τα Δημοτικά Ιατρεία, υλοποιούν με αξιοπιστία προγράμματα με σκοπό την πρόληψη, την ενημέρωση και τον προσυμπτωματικό έλεγχο πληθυσμιακών ομάδων και ατόμων. Λειτουργούν
συμπληρωματικά παρέχοντας μια δέσμη βασικών υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Η δομή απευθύνεται σε κατοίκους που είναι άνεργοι, δεν έχουν ασφαλιστική ικανότητα και είναι ενταγμένοι στις κοινωνικές δομές. Οι Ιατροί που πλαισιώνουν τη δομή είναι εθελοντές και δέχονται τους ωφελούμενους στο χώρο των Δημοτικών Ιατρείων κατόπιν ραντεβού.

Στους παραπάνω χώρους γίνονται περιοδικά δράσεις που απευθύνονται στο ευρύ κοινό (τέστ παπ, μέτρηση οστικής πυκνότητας, ενημέρωση για τον μητρικό θηλασμό, έλεγχος από οφθαλμίατρο και οδοντίατρο σε παιδιά δημοτικών σχολείων, κ.ά)

Τα Δημοτικά Ιατρεία βρίσκονται στον ημιώροφο του κτιρίου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Συνοχής του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, επί της οδού Αλεξιουπόλεως 27, στην Αργυρούπολη.

« Δικαίωμα στην υγεία & στην ζωή»