Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης έχει αναλάβει την δέσμευση να αναλάβει δράση από κοινού με τους πολίτες για να βελτιώσει την υγεία και την ευημερία όλων όσων ζουν, αγαπούν, μαθαίνουν, εργάζονται και παίζουν στην πόλη μας.

  • Ένας πολύ σημαντικός στόχος για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας και κατ΄επέκταση τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής στην πόλη είναι η εξυγίανση του περιβάλλοντος από οχληρές και ανθυγιεινές καταστάσεις, όπως εγκαταλελειμμένα οικήματα, συσσώρευση απορριμμάτων ή αδρανών υλικών εντός οικιών, διαμερισμάτων ή οικοπέδων, των οποίων οι ιδιοκτήτες τους παραβλέπουν τους κανόνες υγιεινής με αποτέλεσμα να αποτελούν κίνδυνο για την Δημόσια Υγεία. Οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται κατόπιν εισαγγελικής εντολής και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου μας, της Περιφέρειας, του αστυνομικού τμήματος καθώς και της εισαγγελίας.
  • Στην συνεχή προσπάθεια για την διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου υγιεινής στην πόλη και τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών σε ευαίσθητους
    χώρους όπου συγχρωτίζονται πολλά άτομα ( δημοτικά κτίρια, αθλητικοί χώροι, παιδικές χαρές, πάρκα, πάρκα σκύλων, κ.ά.), εφαρμόζεται αποτελεσματικό πρόγραμμα
    μυοκτονίας – εντομοκτονίας, με συστηματικές εφαρμογές από εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τις οδούς στις οποίες λειτουργούν Λαϊκές Αγορές με εβδομαδιαίες εφαρμογές μυοκτονιών και ψεκασμούς για την αντιμετώπιση εντόμων υγειονομικής σημασίας.

Τέλος ο δήμος λαμβάνει άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα για κάθε έκτακτο υγειονομικό πρόβλημα που παρουσιάζεται.

  • Διαχείριση Κουνουπιών
    Για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και τον περιορισμό της όχλησης εξαιτίας των κουνουπιών, ο δήμος υλοποιεί «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης κουνουπιών» από εδάφους εντός του αστικού ιστού, παράλληλα με το πρόγραμμα της Περιφέρειας. Βασική ασπίδα προστασίας των πολιτών είναι η έγκαιρη παρέμβαση και η στοχευμένη στρατηγική πρόληψης. Αυτό γίνεται σε συνδυασμό με την συστηματική τήρηση των μέτρων σε ατομικό επίπεδο και στην κοινότητα.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του δήμου οι εφαρμογές ξεκινούν το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου και ολοκληρώνονται στο τέλος Νοεμβρίου κάθε έτους. Επαναλαμβάνονται εφαρμογές με βιοκτόνα σκευάσματα κάθε 20 ημέρες στο αστικό και περιαστικό περιβάλλον, σε περίπου 2.200 φρεάτια υδατοσυλλογής των όμβριων υδάτων καθώς και σε καταγεγραμμένες εστίες αναπαραγωγής των κουνουπιών που έχουν εντοπιστεί στα διοικητικά όρια του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης. Εφαρμογές επίσης πραγματοποιούνται στο σύνολο των παιδικών χαρών και στα πάρκα, στην περιοχή του Υμηττού (στα σημεία συνάθροισης των πολιτών), στους αύλειους χώρους των ιερών ναών, των Κ.Α.Π.Η., των ΚΕΠ, στακοιμητήρια, στην πλατεία του Δημαρχείου, στο εργοτάξιο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων καθώς και στους αύλειους χώρους των βρεφονηπιακών σταθμών.

«Υγεία σε Όλη την Πόλη»

Πληροφορίες για την προστασία από τα κουνούπια σε ατομικό επίπεδο εδώ: