Το Τμήμα Πρόληψης & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Συνοχής, είναι αρμόδιο για την εποπτεία σωματείων και ιδρυμάτων (Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα) που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς. Η συγκεκριμένη αρμοδιότητα μεταβιβάστηκε από 1/1/2011 με το ν. 3852/2010 “Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/Α΄/07- 06-2010), από την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών – Πειραιώς, στο Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης.

Φιλανθρωπικά Σωματεία με έδρα τον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης:

ΑΜΥΜΩΝΗ

 • Πανελλήνιος σύλλογος γονέων κηδεμόνων και φίλων ατόμων με προβλήματα όρασης & πρόσθετες αναπηρίες. Σωματείο ειδικώς αναγνωρισμένο ως Φιλανθρωπικό.
 • Διεύθυνση: Λ. Βουλιαγμένης (πρώην αμερικάνικη βάση)
 • Τηλ: 2109622290
 • email: info@amimoni.gr

ΕΡΜΗΣ

 • Πανελλήνιο σωματείο γονέων κηδεμόνων και φίλων ατόμων με αναπηρίες.
 • Τηλ: 2109647577
 • email: info@somatioermis.gr

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ, ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ

 • Διεύθυνση: Μ. Γερουλάνου 117, Αργυρούπολη
 • Τηλ: 210 96 22 290
 • email: opendoor@eps-ath.gr

Ο KΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΙΤΗΣ

 • Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων ατόμων με ειδικές, ειδικώς αναγνωρισμένο ως Φιλανθρωπικό.
 • Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄3, Αργυρούπολη
 • Τηλ: 210 99 107 53
 • email: kalossamaritis.@yahoo.gr