Το Κοινωνικό Παντοπωλείο εντάσσεται στο πλαίσιο της ασκούμενης τοπικής κοινωνικής πολιτικής και λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2014. Βασικός σκοπός του είναι η ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων μέσα από ενέργειες υλικής ενίσχυσης, συμβουλευτικών υπηρεσιών και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, πληροφόρησης και διασύνδεσης.

Η ένταξη των δικαιούχων πολιτών πραγματοποιείται κατόπιν αίτησής τους, προσκόμισης και ελέγχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών και διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας. Οι διανομές πραγματοποιούνται σε μηνιαία βάση σε συγκεκριμένες ημερομηνίες μετά από συνεννόηση και είναι δωρεάν.
Το 2017 εντάχθηκε στο έργο “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο – Κοινωνικό Φαρμακείο” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική “2014-2020” του Άξονα Προτεραιότητας 9 “Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής”, στελεχώθηκε με κοινωνικό λειτουργό και διοικητικό υπάλληλο και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στη δομή πρέπει να συμπληρώσουν συγκεκριμένη αίτηση και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ενώ βασικό κριτήριο για την ένταξή τους είναι η διαπίστωση της απορίας, η οποία αποδεικνύεται από το εισόδημα σε συνδυασμό με την εξέταση και άλλων κοινωνικών κριτηρίων, τα οποία εξετάζονται από επιτροπή σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του. Τα δικαιολογητικά δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Για την υποβολή νέων αιτημάτων ορίζεται συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέσα στο χρόνο και αναρτάται η σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα και σε κεντρικά σημεία του Δήμου.

Η κοινωνική λειτουργός δύναται να ζητήσει επιπλέον επιμέρους δικαιολογητικά και να πραγματοποιήσει κατ΄ οίκον επίσκεψη. Επισημαίνεται ότι βασικός σκοπός του Παντοπωλείου είναι η ενδυνάμωση των ωφελούμενων μέσω ολιστικής προσέγγισης.

Τα είδη του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου παρέχονται στους εξυπηρετούμενους μία φορά το μήνα και είναι εντελώς δωρεάν.

Παρατίθενται η αίτηση, δικαιολογητικά & ενημερωτικό της δομής.

email: socialfoodstore.ea@outlook.com
aitimata@elliniko-argyroupoli.gr (αιτήσεις)