Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης στο πλαίσιο εφαρμογής της σχεδιαζόμενης Κοινωνικής Πολιτικής μέσω των υπαρχόντων κοινωνικών δομών λειτουργεί αδιάλειπτα
από το 2014 το Κοινωνικό Παντοπωλείο. Το 2017 εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» ενισχύοντας τη λειτουργία της Δομής με Κοινωνική
Λειτουργό και Διοικητική Υπάλληλο.

Βασικός σκοπός της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών «Κοινωνικό Παντοπωλείο» παραμένει η κάλυψη πρωτογενών αναγκών ευπαθών κοινωνικά και οικονομικά ατόμων και οικογενειών που κατοικούν στα όρια της πόλης μας, μέσω της δωρεάν παροχής προϊόντων διατροφής και ειδών καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής. Ήδη από τον Νοέμβριο του 2014 μέχρι σήμερα εξυπηρετούνται και στηρίζονται κάθε μήνα δεκάδες οικογένειες με διαπιστωμένα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τη σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023 έως και Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023, από τις 9:00 το πρωί έως τις 14:00 το μεσημέρι, καθημερινά στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Κοινωνική Υπηρεσία) του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, η οποία στεγάζεται επί της οδού Αλεξιουπόλεως 27 στην Αργυρούπολη (1 ος Όροφος) καθώς και εναλλακτικά με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης και με την ταυτόχρονη επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: aitimata@elliniko-argyroupoli.gr.

Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και μετά τη λήξη της προθεσμίας ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές.

Η κοινωνική λειτουργός δύναται να ζητήσει επιπλέον επιμέρους δικαιολογητικά και να πραγματοποιήσει κατ΄ οίκον επίσκεψη. Επισημαίνεται ότι βασικός σκοπός του Παντοπωλείου είναι η ενδυνάμωση των ωφελούμενων μέσω ολιστικής προσέγγισης.

Τα είδη του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου παρέχονται στους εξυπηρετούμενους μία φορά το μήνα και είναι εντελώς δωρεάν.

Παρατίθενται η αίτηση, δικαιολογητικά & ενημερωτικό της δομής.

email: socialfoodstore.ea@outlook.com
aitimata@elliniko-argyroupoli.gr (αιτήσεις)