Στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης λειτουργεί Συμβουλευτικός Σταθμός Άνοιας από το Νοέμβριο του 2019. Ο σταθμός άνοιας είναι μέλος του προγράμματος «Δημιουργία δικτύου Συμβουλευτικών Σταθμών για την άνοια στους Δήμους της Ελλάδας», ένα καινοτόμο μοντέλο παροχής υπηρεσιών για την άνοια, που υλοποιεί η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ). Το έργο αφορά στη δημιουργία Συμβουλευτικών Σταθμών για την

Άνοια στους Δήμους της Ελλάδας, ώστε να υποστηρίζονται και να εξυπηρετούνται άτομα με προβλήματα μνήμης και Άνοια καθώς και οι φροντιστές τους. Στο πλαίσιο της λειτουργίας των Συμβουλευτικών Σταθμών, υποστηρίζεται η δικτύωση και η διασύνδεση, τόσο οριζόντια -μέσα στις δομές τοπικής αυτοδιοίκησης- όσο και με εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας και ψυχικής υγείας, διασφαλίζοντας το συνεχές της φροντίδας.

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Άνοιας απευθύνεται σε :

  • Άτομα άνω των 60 ετών που επιθυμούν να εξεταστούν, αλλά και μικρότερης ηλικίας, εάν συντρέχουν λόγοι
  • Άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα μνήμης
  • Φροντιστές και μέλη των οικογενειών τους οποιασδήποτε ηλικίας
  • Οποιοσδήποτε θέλει να ενημερωθεί για την άνοια

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

  • ιατρείο μνήμης
  • παραπομπή σε νευρολόγο, στο κέντρο ημέρας IASIS
  • ομάδες νοητικής ενδυνάμωσης (υγιών ατόμων και νοσούντων)
  • υποστήριξη, ομάδες, καθοδήγηση φροντιστών
  • διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες, οργανώσεις, επιχειρήσεις κλπ.
  • Δράσεις ενημέρωσης, πρόληψης και ευαισθητοποίησης

«Δήμοι Φιλικοί προς την Άνοια»

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Άνοιας λειτουργεί στον χώρο των Δημοτικών Κοινωνικών Ιατρείων που βρίσκονται στον ημιώροφο του κτιρίου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Συνοχής του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, επί της οδού Αλεξιουπόλεως 27 στην Αργυρούπολη.