Στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης λειτουργεί από το Νοέμβριο του 2019 το Τοπικό Κέντρο Εγγραφής Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών σε συνεργασία με το Σωματείο «Σύλλογος
ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» και το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας .

Ένας μεγάλος αριθμός συνανθρώπων μας, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά, πεθαίνει κάθε χρόνο από σοβαρά αιματολογικά νοσήματα γιατί ο μυελός του, το «εργοστάσιο» που φτιάχνει
το αίμα του, παρουσιάζει σοβαρή βλάβη. Η εξέλιξη της επιστήμης δίνει σήμερα τη δυνατότητα σε μας να σώσουμε αυτούς τους ανθρώπους προσφέροντας κάτι από τον εαυτό μας. Η εθελοντική δωρεά μυελού των οστών είναι μια δωρεά παρόμοια με εκείνη της αιμοδοσίας, στην οποία κορυφώνεται η προσφορά ενός ανθρώπου προς ένα συγκεκριμένο συνάνθρωπό του στον οποίο χαρίζει πραγματικά τη ζωή. Για να εγγραφεί κάποιος ως εθελοντής δότης Μυελού των Οστών/Αιμοποιητικών Κυττάρων στο Εθνικό και Παγκόσμιο Αρχείο Εθελοντών Δοτών αρκεί:

  • Να είναι μεταξύ 18-45 χρόνων, υγιής.
  • Να συμπληρώσει αίτηση εγγραφής και ένα σύντομο ιατρικό ιστορικό.
  •  Να δώσει δείγμα στοματικού επιχρίσματος (σιέλου).

Αυτό το δείγμα στέλνεται στον οργανισμό «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» προκειμένου να γίνει εξέταση της ιστικής ταυτότητας σε εξειδικευμένο εργαστήριο.

Το Τοπικό Κέντρο Εγγραφής Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών του δήμου μας λειτουργεί στον χώρο των Δημοτικών Κοινωνικών Ιατρείων που βρίσκονται στον ημιώροφο του κτιρίου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Συνοχής του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, επί της οδού Αλεξιουπόλεως 27 στην Αργυρούπολη.

«Μπορείς να σώσεις μια ζωή»