Το κέντρο πρόληψης δραστηριοποιείται με στόχο την πρωτογενή πρόληψη και την ευαισθητοποίηση της κοινότητας στη φιλοσοφία της πρόληψης και της προαγωγής υγείας ως σημαντική αξία ζωής.

Στόχος των προγραμμάτων πρόληψης είναι η δημιουργία ενός θετικού περιβάλλοντος που να στηρίζει και να διευκολύνει τους ανθρώπους, έτσι ώστε να ενισχύεται η αυτοπεποίθησή τους και το ενδιαφέρον τους να «γνωρίσουν» τον εαυτό τους.

Απευθύνεται σε κάθε δημότη με αίτημα προσωπικής βοήθειας: ψυχολογικής υποστήριξης και αντιμετώπισης προσωπικών δυσκολιών.

Το κέντρο είναι ανοιχτό, ωστόσο και σε προτάσεις, ιδέες και συνεργασίες με φορείς και συλλόγους της κοινότητας, με στόχο την πρόληψη και την προαγωγή της ψυχικής υγείας.

Συγκεκριμένα το κέντρο πρόληψης σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις στην τοπική κοινωνία:

  • ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ: ομάδες γυναικών προσωπικής αναζήτησης και σχέσεων, βιωματικό σεμινάριο ευαισθητοποίησης νέων ενηλίκων, ημερίδες και εργαστήρια
  • ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ: βιωματικά σεμινάρια ευαισθητοποίησης, παρεμβάσεις στη σχολική κοινότητα, ημερίδες και εργαστήρια
  • ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ: ομάδες παιχνιδιού και έκφρασης, παρεμβάσεις στη σχολική κοινότητα.
  • ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ: ομάδες προσωπικής ανάπτυξης, παρεμβάσεις στη σχολική κοινότητα
  • ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ: βιωματικά σεμινάρια ευαισθητοποίησης, παρεμβάσεις στη σχολική κοινότητα, διασχολικό εργαστήρι εποπτείας και δικτύωσης εκπαιδευτικών.
  • ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: παρεμβάσεις σε ομάδες εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών στο χώρο του σχολείου
  • ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ανοιχτές ενημερωτικές συζητήσεις σχετικά με θέματα ψυχικής υγείας

 Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ: Ιωάννα Βισβίκη (ψυχολόγος)

ΣΤΕΛΕΧΗ:  Σταθοπούλου Πόλυ (ψυχολόγος)

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: https://kpiliotropio.gr