Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης είναι ένας νέος θεσμός που θεσπίστηκε με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» (Ν.3852/2010, άρθρο 77). Σκοπός του είναι να διευκολύνει την επίλυση διαφορών, οι οποίες προκύπτουν στην επαφή του πολίτη με τις υπηρεσίες του Δήμου.

Η διαμεσολάβηση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης έχει 4 βασικά στάδια:

  • Τη λήψη της καταγγελίας
  • Την επικοινωνία με την καταγγελλόμενη πλευρά
  • Την ανταπόκριση της καταγγελλόμενης πλευράς
  • Την ενημέρωση του καταγγέλλοντος για την έκβαση της υπόθεσης

Ο Συμπαραστάτης διερευνά υποθέσεις που αναφέρονται σε διοικητικές παρατυπίες, άδικη μεταχείριση, αθέμιτες διακρίσεις, κατάχρηση εξουσίας, παράλειψη οφειλόμενης απάντησης, άρνηση παροχής υπηρεσιών, αδικαιολόγητη καθυστέρηση, καθώς και άρνηση πρόσβασης σε έγγραφα.

Ο Συμπαραστάτης δεν είναι αρμόδιος για την παροχή νομικών, οικονομικών ή τεχνικών συμβουλών, για ιδιωτικές διαφορές, για υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον της δικαιοσύνης, όπως και για πράξεις δικαστικών αρχών.

-Τηλέφωνο: 2132025022

-Email: symparastatis@elliniko-argyroupoli.gr

Αιτήσεις διαμεσολάβησης υποβάλλονται:

– Στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης (Κύπρου 68, Αργυρούπολη)

– Μέσω e-mail, στη διεύθυνση protokollo@elliniko-argyroupoli.gr

– Μέσω fax στο 213.2018.765