Η Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών αποτελείται από δομές και προγράμματα τα οποία απευθύνονται σε όλους τους κατοίκους του Δήμου ανταποκρινόμενη με διακριτικότητα στα αιτήματα των πολιτών διασφαλίζοντας το απόρρητο. Διασυνδέει φορείς και υπηρεσίες εντός και εκτός του Δήμου.

Σκοπός – Αποστολή

Η Διεύθυνση παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής και υγείας με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων.

‘Αξίες

Οι αξίες που διέπουν την Υπηρεσία είναι οι κατευθυντήριες αρχές που βοηθούν στην επίτευξη του οράματος και την εκπλήρωση της αποστολής της και είναι:

 • Σεβασμός στους εξυπηρετούμενους και τους συνεργάτες μας
 • Αποδοχή της διαφορετικότητας
 • Αφοσίωση στο έργο μας
 • Επαγγελματισμός στην παροχή υπηρεσιών με εχεμύθεια
 • Ακεραιότητα βασιζόμενη στο ήθος
 • Καινοτομία με την καλλιέργεια περιβάλλοντος δημιουργικότητας
 • Συνεργασία για την ανάπτυξη δικτύων εντός και εκτός κοινότητας

Η Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:

 • Τμήμα Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας (Κοινωνική Υπηρεσία)
 • Τμήμα Πρόληψης & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας
 • Τμήμα Τρίτης Ηλικίας
 • Τμήμα Προσχολικής Αγωγής

Φροντίζουμε τον πολίτη με Αξιοπρέπεια, Αλληλεγγύη, Συνέπεια, Εχεμύθεια.